Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar

24 december 2022

Dames en heren,

We naderen het einde van een jaar dat ons allemaal zwaar op de proef heeft gesteld en ons bestaan overhoop heeft gehaald.

Na de Covid-crisis hoopten we op een terugkeer naar ons vroegere leven. Maar toen barstte het conflict in Oekraïne los, een wrede en zinloze oorlog. Een oorlog die het recht van de sterkste wil laten gelden boven de kracht van het recht.

Die gewelddadigheid, die zoveel onschuldige slachtoffers eist, raakt ons diep. Dit conflict herinnert ons aan een verleden, waarvan we dachten dat het voor altijd achter ons lag. Toen onze voorouders vochten voor hun vrijheid en veiligheid, vaak ten koste van hun leven. Vandaag strijden, in Oekraïne, mannen en vrouwen een moedige strijd voor dezelfde idealen. Ze kunnen op onze steun blijven rekenen.

Bovenop deze tragedie kwamen de energiecrisis en de hoge inflatie, die onze welvaart in gevaar brengen. Veel van onze medeburgers vragen zich elke dag af of ze hun rekeningen voor elektriciteit, verwarming en voedsel wel zullen kunnen betalen. Deze onzekerheid brengt grote zorgen met zich mee.

Dat is ook zo met de verandering van het klimaat, waarvan we de gevolgen nu al in ons eigen land zien. Zo kende België het afgelopen jaar een ongezien droge zomer, na de zondvloed en de overstromingen van 2021.

Al deze crisissen kunnen leiden tot ontmoediging, tot een gevoel van machteloosheid en angst. We moeten die gevoelens horen – en nieuwe hoop geven aan wie de moed verliest.

Er zijn geen eenvoudige antwoorden voor de uitdagingen waarvoor we staan. Maar we zùllen er antwoorden voor vinden. Dankzij onze creativiteit en ons doorzettingsvermogen.

Er zijn goede redenen om in de toekomst te geloven.

In België hebben we het geluk te leven in een democratische, stevig onderbouwde maatschappij – al is ze niet perfect. Een land waarin geleidelijk aan een hele reeks steunmaatregelen zijn ingevoerd, vangnetten voor wie er het meest nood aan heeft.

Om ons heen zien we enorm veel engagement en solidariteit.

Zo hebben, overal in het land, landgenoten spontaan Oekraïense vluchtelingen in huis genomen. Mijn hartelijke dank aan iedereen die het beste van zichzelf geeft bij het verlenen van onderdak aan de vluchtelingen en hun integratie in onze maatschappij. In het bijzonder aan het begin van deze winter, en terwijl onze opvang onder druk staat.

Dank ook aan al wie zich dagelijks inzet voor de begeleiding van mensen die in armoede leven, zieken, of mensen die leven met een handicap.

In onze samenleving is er ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ben er trouwens van onder de indruk, hoezeer dat ook bij de jongeren zo is.

Velen onder ons hebben hun gedrag al aangepast om hun energieverbruik te verminderen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Tot slot geeft de geschiedenis ons een boodschap van vertrouwen mee. Ze leert ons dat we in staat zijn de zwaarste crisissen te overwinnen – op voorwaarde dat we dat samen doen. Want de banden die we met elkaar smeden, zijn onze grootste rijkdom.

Meer dan ooit maakt elke daad die we stellen, hoe klein ook, het verschil. Elk vriendelijk, welwillend gebaar, elke daad van zorg voor de planeet.
Dat moet ons moed geven, en hoop.

Dames en heren,

De Koningin en ik wensen dat het nieuwe jaar ons opnieuw vrede brengt.

Vrede in de wereld, in Europa, in onze samenleving – en in ons hart.

Ik wens u een mooie kerst en een gelukkig nieuwjaar.