Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar

24 december 2023

Dames en heren,

Ook dit jaar beleven we donkere tijden. 
Het wereldtoneel wordt beheerst door gewapende conflicten en oorlogen – in Oekraïne, Congo, Soedan…

En de afgelopen maanden zijn we getuige geweest van vreselijk geweld in het Midden-Oosten. Geweld dat ons raakt tot in het diepst van onze menselijkheid. 

Onze gedachten gaan uit naar de vele slachtoffers van terrorisme en onverdraaglijke oorlogsdaden. 

We moeten er alles aan doen opdat volkeren, overal ter wereld, opnieuw in vrede kunnen leven.

Laten we, wat ons betreft, het voorbeeld tonen van een maatschappij waarin mensen van alle origine en geloofsovertuiging samen aan een gemeenschappelijke toekomst bouwen. Het voorbeeld van een land waarin interculturaliteit ten volle wordt beleefd.

De Koningin en ik bezoeken geregeld mooie initiatieven die spontaan in het leven zijn geroepen door Belgen met een migratieachtergrond.  Hun inzet voor een beter samen-leven verdient meer erkenning.

Helaas is er nog steeds geweld in onze maatschappij als gevolg van uitsluiting, discriminatie en racisme. Ik denk daarbij ook aan verbaal geweld dat vaak, anoniem, zijn weg vindt op het internet. Aan geweld binnen het gezin. Aan seksueel geweld, dat in alle kringen voorkomt.

Geweld baart angst, en die voedt een gevoel van beklemming en machteloosheid tegenover een onzekere toekomst – door de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, de kwetsbaarheid van onze democratieën en de omvang van de uitdagingen voor het klimaat – zelfs als de conclusies van de COP28 hoopgevend zijn.

We moeten deze werkelijkheid onder ogen durven zien. Maar tegenover de angst en ongerustheid die ons kunnen ontmoedigen en verlammen – en uiteindelijk tegenover het geweld zelf – kunnen we een kracht stellen, een kracht van het leven zelf: de kracht van hoop.

Dat is geen naïef, passief optimisme. Integendeel: hoop is een energie die in het diepst van onszelf zit en die aangewakkerd wordt door het contact met hen die zich concreet inzetten om de wereld beter te maken. En wanneer we ons zélf engageren, groeit die hoop nog.

De kracht van hoop geeft ons vertrouwen en leidt ons voorwaarts op een pad dat verlicht wordt door zij die geloven in de kracht van de democratie, in de constructieve kracht van de nuance, van het luisteren, van de dialoog, van het respect voor de ander, zij die werken voor rechtvaardigheid en sociale vrede, zij die de nood rondom hen verzachten. En, ten slotte, zij die de vruchten van de wetenschap met ons delen en technologische oplossingen aanreiken, met name om de energietransitie mogelijk te maken. 

De kracht van hoop, dat zijn ook onze kinderen en kleinkinderen. 
Want elke generatie brengt nieuwe inzichten met zich mee, waarmee we aan een betere toekomst kunnen bouwen.

Dames en heren,

Dàt wordt ons antwoord op wat er misloopt in de wereld: een geest van samenwerking en niet van verdeeldheid, in een streven naar het algemeen belang: een duurzame wereld, maar ook een warme samenleving. Want de twee gaan hand in hand.  

Ieder van ons kan, naar best vermogen, meegaan in een opwaartse spiraal, die mensen samenbrengt en ons zo in staat stelt de toekomst nuchter én zonder angst tegemoet te zien.

De Koningin, onze kinderen en onze hele familie wensen u allen een mooie Kerst en een gelukkig nieuwjaar.