Home / Agenda / Toespraak van Z.M. de Koning aan de overheden van het land

Toespraak van Z.M. de Koning aan de overheden van het land

29 januari 2019

Mijnheer de Eerste Minister,

Hartelijk dank voor de wensen die u ons ook namens de overheden van het land hebt overgebracht. Op onze beurt wensen de Koningin en ik u allen een gelukkig nieuwjaar.

Dames en heren,

Dit nieuwe jaar begint op ongewone wijze, met een regering in lopende zaken. Van mijn gesprekken met de Kamervoorzitter, de eerste minister en de partijvoorzitters heb ik de eensgezinde wil onthouden om het goede bestuur van het land te verzekeren en de belangen van de bevolking op de lange termijn te behartigen.

Rondom ons zijn meerdere landen in de greep van verdeeldheid en verlamming.  Op het internationale vlak ondervinden we nieuwe weerstand rond fundamentele onderwerpen als klimaat, migratie en internationale handel. En dat zijn net domeinen waarvoor intense samenwerking onontbeerlijk is.

Tegelijkertijd dienen wij het beste te halen uit de ingrijpende veranderingen die het gevolg zijn van de technologische revolutie. Zij vergt natuurlijk een aanpassing van onze manier van leven en leren en stelt ons voor nieuwe uitdagingen inzake veiligheid en werkgelegenheid. Maar zij biedt vooral ook enorme kansen. Want technologie zal de menselijke vaardigheden of het menselijk denken nooit kunnen vervangen. Integendeel, ze kan ze alleen aanvullen en versterken.

Op al deze ontwikkelingen verwachten de burgers van hun instellingen ambitieuze en constructieve antwoorden.

Dames en heren,

Vandaag plukken wij de vruchten van eerdere engagementen en beslissingen die veel moed en inspanningen hebben gevergd. Laat mij u daarvan enkele voorbeelden geven.

De durf van ondernemers en investeerders heeft tot een recordaantal startups geleid, die klaar staan om de wereld met hun innovatieve producten en diensten te veroveren. De bedrijfswereld werkt actief mee aan het uitdenken van nieuwe vormen van mobiliteit. Dankzij opeenvolgende maatregelen is een groot aantal banen gecreëerd – en zullen er nog bijkomen – die vragen om personeel met een opleiding die aan nieuwe noden beantwoordt. In dat verband is het verheugend vast te stellen dat nog nooit zoveel studenten in hogere opleidingen zijn afgestudeerd als vandaag. En onze kenniscentra hebben de voorbije jaren tal van akkoorden met internationale partners gesloten. Zo wordt onderwijs in het buitenland toegankelijker dan ooit.

Ook de burgermobilisatie geeft ons een bemoedigend signaal. Zij is een voortreffelijke uiting van de veerkracht van onze samenleving en de wil om samen vorm te geven aan onze toekomst. Onze democratieën staan onder grote druk, maar ze zijn wel springlevend. Zij zijn onze fierheid. Zij blijven de dragers van idealen en onvervangbare waarden als luisterbereidheid en dialoog. De verschillende bewegingen die wij hebben zien opstaan tonen een wil tot gezamenlijke actie. Zij vragen een nieuwe, rechtvaardigere, economische en sociale dynamiek. En een fundamentele aanpassing van onze levenswijze – om zo een onomkeerbare verstoring van onze planeet te voorkomen.

Laten we al deze energie bundelen in een project dat voor al onze medeburgers nieuwe kansen schept.

Een project en een visie die tastbare vooruitgang brengen.

Laten we met creativiteit en dynamisme bijvoorbeeld voortgaan met het uitbouwen van onze excellentiepolen. Zo kunnen we de plaats van ons land bestendigen als een van de meest geavanceerde landen in toekomstgerichte domeinen als bio- en nanotechnologie en artificiële intelligentie.

Laten we van Brussel, onze hoofdstad, een gastvrij en stralend internationaal kruispunt maken, steunend op haar culturele rijkdom. Een Brussel dat in wisselwerking met de andere gewesten de troeven van ons land ten volle benut.

De jongeren tonen ambitie en diepe gevoelens van authenticiteit en solidariteit. Zij hebben een scherp besef van de noden van onze planeet. Laten we hen de plaats gunnen die hen toekomt en met hen een stevige fundering bouwen die hen steun biedt.

Dames en heren,

Ik nodig u uit om mee te denken en te werken aan dit nieuwe elan, een project voor België, in het hart van Europa. Zo kunnen wij allen meer dan ooit met vertrouwen naar de toekomst kijken.

De instellingen die u vertegenwoordigt zijn het cement van onze democratische samenleving. Ze vormen een ruimte waar banden worden geschapen, mensen tot elkaar worden gebracht. Zij zijn ook onze bescherming tegen bedrieglijke informatie en schadelijke vereenvoudigingen.

U staat de komende maanden, in de aanloop naar de volgende Europese, federale en regionale legislatuur, voor een zware en delicate opdracht. Het land rekent op u.