Home / Agenda / Toespraak van Z.M. de Koning - Kerstmis en Nieuwjaar

Toespraak van Z.M. de Koning - Kerstmis en Nieuwjaar

24 december 2021

Dames en heren,

We hadden allemaal gehoopt dat we tegen dit jaareinde de pandemie, die ons zo hard treft, zouden hebben bedwongen. Helaas is dit nog niet het geval.

Het virus raakt ons allemaal. Ik denk in het bijzonder aan de coronaslachtoffers en hun dierbaren, maar ook aan al die patiënten van wie de behandeling noodgedwongen is uitgesteld. En aan alle mensen die op professioneel vlak hebben geleden.

Er lijkt maar geen einde te komen aan deze crisis. Daardoor worden we soms ongeduldig, ontmoedigd, geërgerd. Dat is begrijpelijk. Maar deze gevoelens mogen ons niet beletten om ook te zien wat we de afgelopen bijna twee jaar allemaal hebben bereikt. 

Dankzij de dagelijkse inspanningen van eenieder van u blijft ons land draaien en vooruitgaan. Ook de maatregelen van de overheid dragen daar in grote mate toe bij. En ja, aangezien de situatie voortdurend verandert, gaat dat niet zonder vallen en opstaan. Maar toch behalen we uiteindelijk concrete resultaten.

Onze economie heeft standgehouden: België heeft nu zelfs de historische mijlpaal bereikt van 5 miljoen banen.

De wetenschap krijgt steeds meer vat op het virus.

Het werk van onderzoekers werpt vruchten af. Vandaag zijn we beter toegerust in de strijd tegen het virus dan bij de vorige Kerst, onder meer dankzij de vaccins.

Er is nog een lange weg te gaan. We zullen met corona moeten leren leven. Maar we hebben nu wel een perspectief om uit de huidige crisis te geraken en zo eindelijk verlichting te kunnen brengen voor de zorgsector - Voor hen, die al twee jaar in de frontlinie onder enorme druk staan en daarbij blijk geven van een buitengewone inzet.

Ik denk ook aan al die leerkrachten en schooldirecties die met veel energie deze storm trotseren, om hun kennis te blijven doorgeven aan onze kinderen en jongeren.

Dames en heren,

De huidige uitdagingen gaan ons allemaal aan, over de grenzen heen, en ze zijn onderling verbonden. Dat geldt voor pandemieën, zoals ook voor het economisch herstel, de strijd tegen armoede, migratievraagstukken en de klimaatverandering.

De Klimaatconferentie van Glasgow heeft weliswaar niet geleid tot alle engagementen waarop we hadden gehoopt. Maar ze heeft aangetoond dat de doelstellingen van de internationale gemeenschap nog steeds bereikt kunnen worden.

Deze zomer heeft ons land de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve ondervonden. De schaal van de overstromingen was ongezien, en zet ons ertoe aan te handelen, ieder volgens zijn mogelijkheden en bevoegdheden.

Zeer onlangs nog spraken de Koningin en ik met de slachtoffers van de getroffen steden en gemeenten. Ze vechten nog elke dag tegen de concrete problemen waar ze voor staan. We zagen ook burgemeesters die, vastberaden en met veel geduld, begonnen zijn met de wederopbouw, met de steun ook van de bevoegde overheden. Samen met hen spreken we de wens uit dat het werk op het terrein sneller vooruitgang maakt. Zodat elk slachtoffer zo snel mogelijk een veilige en warme thuis kan terugvinden.  

We leven in een tijd die onze levenswijze fundamenteel in vraag stelt. Onze zekerheden blijken broos te zijn.

We zijn er ons hoe langer hoe meer van bewust dat veel aan onze controle ontsnapt. Daardoor hebben we geleerd opnieuw meer op onze intuïtie te vertrouwen. En soepeler te zijn in ons denken en handelen.

We zullen hier niet uit geraken door alles te willen beheersen.

We zullen hier ook niet uit geraken als we elkaar wantrouwen, als we verdeeld zijn.

We geraken hier wél uit door te tonen dat we het vertrouwen van de anderen waard zijn, doordat we verantwoordelijke daden stellen, standvastig op de lange termijn.

Zo bouwen we aan een samenleving die bewijst dat ze het beste uit eenieder weet te halen, in àlle omstandigheden. En we zullen de huidige moeilijkheden samen overwinnen, dankzij onze onderlinge banden, waarvan we de waarde hebben herontdekt.

Laten we niet bang zijn voor de toekomst. Laten we ze met vertrouwen tegemoet gaan.

Dames en heren,

Samen met de Koningin en onze hele familie wens ik u allen een mooi kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.