Home / Agenda / Toespraak van Z.M. de Koning - Kerstmis en Nieuwjaar (24/12/2017)

Toespraak van Z.M. de Koning - Kerstmis en Nieuwjaar (24/12/2017)

24 december 2017

Toespraak van Z.M. de Koning ter
gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar
Brussel, 24 december 2017

 

Dames en heren,

 

Begin deze maand had ik op het Paleis een groep kinderen op bezoek, die meer wilden weten over de opdracht en de taken van een Koning. Toen we het hadden over het schrijven van mijn Kersttoespraak, zei één van hen hoeveel geluk we hebben, te mogen leven in zo’n mooi land als België. Ondanks persoonlijke problemen, de onveiligheid en de verstoring van de politieke evenwichten in de wereld, moeten we de zaken anders durven te bekijken. Met een blik, die meer ziet dan wat er ontbreekt, dan wat er niet is. Met verwondering.

Hoe wij naar de dingen kijken bepaalt ons handelen. Wie met verwondering naar de natuur kan kijken, zal haar ook meer respecteren. En wat waar is voor de natuur, geldt des te meer voor de mensen om ons heen. Achter onze zwakheden en gebreken zit er in elk van ons een rijke innerlijke schoonheid, die het verdient ontgonnen te worden. Onlangs bracht ik een bezoek aan een woonzorgcentrum in Holsbeek. Het zorgteam daar helpt de bewoners al het moois dat in hen schuilt te herontdekken, voorbij wat ouderdom of ziekte hen heeft ontnomen. Daardoor zijn ze er samen in geslaagd nieuwe manieren te bedenken om met de buurt nog nauwere banden te smeden. Wij hebben daar gelukkige mensen ontmoet. Zo kunnen kijken naar het ouder worden, is een bron van hoop. Met verwondering kijken naar de schoonheid van het leven zorgt ervoor dat je zelf beter leeft en dat je anderen kunt helpen het leven beter te beleven.

Verwondering wakkert onze creativiteit aan. Ik was zeer onder de indruk van een project in Namen, dat vindingrijkheid stimuleert door technici, ondernemers en kunstenaars samen te brengen. Ze leren er zich opnieuw te verbazen, met verwondering te kijken naar gewone voorwerpen uit het dagelijks leven, gereedschappen of technologie die ze dachten te begrijpen. Dan gaat meteen de deur wijd open voor inspiratie en scheppingskracht. Zo gaat het ook voor de grote uitdagingen van onze tijd, tot en met de toekomst van onze planeet zelf. Alleen met creativiteit zullen wij daar oplossingen voor vinden.

Laten we ons, tot slot, opnieuw verwonderen voor alles wat we samen hebben opgebouwd, ons gemeen goed, het resultaat van een lange geschiedenis van verbondenheid, verankerd in solidariteit en compromissen. Daaruit kunnen we de kracht putten, niet toe te geven aan steriel cynisme en onverschilligheid. De toekomst van onze democratieën hangt in de eerste plaats af van de manier waarop we ernaar kijken. Hij begint met onderlinge verbondenheid. Ik denk daarbij aan een mooie ontmoetingsruimte in St Gillis, die door jongeren is opgezet, en die zichzelf een ‘fabriek van verbondenheid’ noemen. Een bezoek aan hen is een hele verrijking. En dan zijn er ook die jongeren met een migratieachtergrond, die de Koningin en ik onlangs nog in Vilvoorde hebben ontmoet. Samen werken ze aan projecten van maatschappelijke integratie, dankzij het vinden van je eigenwaarde. De schoonheid in hun ogen sprak boekdelen.

Dames en heren,

Er heerst veel onrust in de wereld. Er zijn hoe langer hoe meer haarden van spanning en crisis. Meer dan ooit hebben we nood aan verwondering. Voor onze kinderen en voor hun toekomst. Laten we daar samen voor kiezen.

Met onze hele familie wensen de Koningin en ik u een vrolijk Kerstfeest en een vreugdevol nieuw jaar.