Home / Agenda / "United Nations Global Compact Leaders Summit 2013"

"United Nations Global Compact Leaders Summit 2013"

17 september 2013 tot 19 september 2013

Van woensdag 18 september tot en met vrijdag 20 september 2013 neemt Hare Majesteit de Koningin, op uitnodiging van de Organisatie van de Verenigde Naties, deel in New York aan de United Nations Global Compact Leaders Summit 2013 : Architects for a Better World.  Deze Top wordt voorgezeten door VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon en brengt leiders bijeen van de zakenwereld, de overheid, de civiele maatschappij en de Verenigde Naties. Deze bijeenkomst stelt een nieuw globaal concept voor van corporate sustainablility en tekent het kader uit voor de zakenwereld om bij te dragen aan de realisatie van de post-2015 Millenniumontwikkelingsdoelstellingen inzake kinderrechten, empowerment van de vrouw, voedselzekerheid, onderwijs, water en klimaatverandering en de doelstellingen die voortvloeien uit het kader van de post 2015 agenda.

Voorafgaand aan deze Top woont de Koningin op 19 september een UNICEF event bij over het respecteren  van de kinderrechten door de zakenwereld. De UN Global Compact Children's Rights and Business Principles werd opgesteld door de Verenigde Naties samen met UNICEF en Save the Children, en bevat 10 basisprincipes die de bedrijfswereld moet respecteren indien kinderen - direct of indirect - worden tewerkgesteld door de bedrijfswereld.

Op woensdagavond 18 september is de Koningin aanwezig op een paneldiscussie georganiseerd door het Belgische netwerk "Global Compact Network Belgium" met als thema het respect voor kinderrechten dat bijdraagt tot een duurzame ontwikkeling. De Koningin was aanwezig op de lancering van dit Belgische netwerk begin december 2012.

Tot slot heeft de Koningin nog bilaterale contacten en woont activiteiten bij die bijdragen tot het imago van ons land.