Home / Agenda / Verklaring van Z.M. de Koning, PABRADE (Litouwen), 26 oktober 2022

Verklaring van Z.M. de Koning, PABRADE (Litouwen), 26 oktober 2022

26 oktober 2022

Mijnheer de President,

Er woedt een oorlog op Europese bodem. Het Oekraïense volk werd in februari van dit jaar gewekt door mitrailleursalvo's en tankvuur. Mannen, vrouwen en kinderen lijden sindsdien op een manier die niemand in Europa nog zo dichtbij verwachtte.

Het antwoord van onze democratieën liet niet op zich wachten, met concrete en stevige steun voor Oekraïne. Onze supranationale instellingen, elk met hun eigen middelen en mogelijkheden, hebben het binnengevallen land aanzienlijke bijstand verleend – en ze doen dat nog steeds.

De Europese Unie heeft met één stem gereageerd, de rangen gesloten, sancties afgekondigd en de agressor veroordeeld. De NAVO is snel in actie geschoten (zie FR), met de inzet van troepen en materieel op haar oostflank. De versterkte aanwezigheid van de NAVO langs de grens met de Russische indringer, van de Baltische staten tot Bulgarije, is nu een feit. De bondgenoten tonen hun solidariteit, maar ook hun vastberadenheid om onze vrijheden, onze democratische waarden en onze welvaart in stand te houden.

Die solidariteit en vastberadenheid zien we hier vandaag weerspiegeld, en dat is indrukwekkend. Met een unanieme doelstelling van ontrading en verdediging heeft ons Bondgenootschap hier een multinationaal bataljon (battle group) ingezet. Belgische, Tsjechische, Luxemburgse, Nederlandse en Noorse troepen trainen hier dag en nacht onder Duitse leiding.

Ons staatsbezoek aan Litouwen, een land dat in zijn geschiedenis zelf het Russische expansionisme moest ervaren, biedt mij de gelegenheid u te zeggen hoe trots ik ben op wat ik zie. Ik ben trots om te zien hoe de westerse landen zich verenigen tegen deze barbaarse daad, deze geweldplegingen, deze golf van onbeschrijfelijk geweld. Uw aanwezigheid hier, soldaten van de NAVO, ver van huis, is het tastbare bewijs dat de solidariteit van een bondgenootschap op kritieke momenten wordt gemeten. Ik wil u dan ook hartelijk bedanken voor uw inspanningen.

Of het nu in Roemenië is, waar ik in juni onze troepen bezocht, of in Estland, waar onze F-16-gevechtsvliegtuigen opnieuw worden ingezet om het NAVO-luchtruim te controleren, of hier in Pabradė, in het hart van Litouwen - België neemt op betrouwbare en geëngageerde wijze deel aan onze collectieve inspanning. Mijn land heeft altijd aan de zijde van zijn bondgenoten gestaan, en zal dat ook altijd blijven doen. De toekomst van ons continent en de verdediging van onze fundamentele waarden staan op het spel. Wij weten dat die waarden gebaseerd zijn op samenwerking, dialoog, respect en solidariteit, en niet op bruut geweld, dominantie of repressie.

Mijnheer de President,

De schokgolf die nu heel Europa treft, is nog niet voorbij. Onze economie en ons sociaal model staan onder druk, de levensduurte maakt het voor miljoenen burgers moeilijk. Maar samen komen we hier doorheen. Het is geen gemakkelijke opgave. We moeten anders leren omgaan met ons energieverbruik, minder afhankelijk worden van onbetrouwbare leveranciers- en afneemlanden, modellen die we als vanzelfsprekend beschouwen weer ter discussie stellen, terugkeren naar de essentie, de mens weer centraal stellen in onze bekommernissen en in onze daden. Zulke veranderingen zullen ons helpen om weer betere tijden tegemoet te gaan.

Ik wil mijn hoop met u delen, een reële hoop. Want het moment waarop de gevechten ophouden komt dichterbij, en dan kunnen we een vrij en welvarend Oekraïne heropbouwen. Het tij keert, de indringer verzwakt. De weg is nog lang, maar de steun van de westerse wereld zal niet eindigen nadat het laatste schot is gelost. Onze democratische waarden zullen zegevieren. België staat hier aan uw zijde, binnen het Noord-Atlantische Bondgenootschap.

Ik dank u voor uw aandacht.