Home / Agenda / Videoboodschap van Hare Majesteit de Koningin naar aanleiding van de Education Transformation Summit, New York

Videoboodschap van Hare Majesteit de Koningin naar aanleiding van de Education Transformation Summit, New York

19 september 2022

Ik wens de Secretaris-generaal, António Guterres, te danken voor het initiatief dat hij heeft genomen om een top bijeen te roepen over dit belangrijke thema van onderwijs, en voor de kans die hij mij geeft om mijn diepe bezorgdheid over de vele crisissen die deze sector doormaakt, met u te delen.

Als één van de Pleitbezorgers van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen houd ik eraan om, zowel in noordelijke als zuidelijke landen, initiatieven te steunen die inclusief, gelijke kansen en kwalitatief onderwijs promoten. Dit is immers essentieel voor de bestrijding van armoede en marginalisatie.

We moeten helaas vaststellen dat de problemen en zelfs de achteruitgang toenemen in dit domein, hoewel het één van de topprioriteiten is van de internationale gemeenschap.

Tijdens mijn terreinbezoeken kon ik aan de hand van mijn gesprekken met jongeren, leerkrachten en ouders aanvoelen hoe de opeenvolgende lockdowns door Covid verschillende aspecten van het onderwijs negatief hebben beïnvloed. Dit heeft geleid tot vele problemen op het vlak van mentaal welzijn waarvan we ons wel bewust zijn, maar waarvoor nog geen oplossingen voorhanden zijn.

Als Pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ben ik ook gevoelig voor de dramatische situaties waarin bepaalde meisjes moeten leven. Bepaalde regimes ontzeggen hen toegang tot onderwijs, hoewel dit voor hen vaak de enige weg is tot emancipatie en zelfstandigheid.  

De opleiding van tienermeisjes loopt eveneens gevaar in conflict- en post-conflictgebieden. Hun onderwijs wordt vaak onderbroken, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor misbruik en uitbuiting. Deze meisjes zijn vaak het slachtoffer van verkrachting, wat meestal synoniem is met uitsluiting, omdat hun familie en hun gemeenschap hen hierna als oneervol beschouwen.

Maar enkel toegang hebben tot onderwijs is niet voldoende. Het onderwijs moet ook van goede kwaliteit zijn én aangepast zijn aan de behoeften van de wereld van vandaag. Dit betekent dat er in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan de opleiding van leerkrachten, alsook aan de middelen waarover zij beschikken. Het gebrek aan digitale infrastructuur draagt bij tot een digitale kloof die steeds groter wordt, als gevolg van het wijdverspreide gebruik van digitale technologie in onze samenlevingen en economie.

Deze top moet ook een gelegenheid zijn om degenen die onze hulp het hardst nodig hebben, eraan te herinneren dat de internationale gemeenschap hen niet in de steek laat.

Ik hoop dat de verbintenissen die in dit panel worden aangegaan op korte termijn het onderwijs zullen veranderen, en zo de wereld rechtvaardiger, inclusiever en eerlijker zullen maken.