Home / Agenda / Videoboodschap WOMED Award en WOMED Award Zuid

Videoboodschap WOMED Award en WOMED Award Zuid

9 maart 2022

Dames en Heren,

Het verheugt me dat we dit jaar opnieuw de Womed Award- en Womed Award Zuid kunnen uitreiken, ook al doen we dat nog steeds virtueel.

Zo kunnen we opnieuw de talenten, de creativiteit en de veerkracht van vrouwelijke ondernemers uit ons land en uit het Zuiden in de verf zetten en belonen.

We weten hoe zwaar de Covid-pandemie, de lockdown en schoolsluitingen gewogen hebben op het leven van vrouwen. Wereldwijd was er een grote toename van huiselijk geweld. Ook het aantal mentale gezondheidsklachten ging de hoogte in. Vrouwen kregen voortdurend te kampen met onzekerheid op het vlak van hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Ze moesten de invulling van hun dagen omgooien. Ze moesten leren omgaan met talrijke onbekenden voor de opvoeding van hun kinderen, maar ook voor de toekomst en leefbaarheid van hun onderneming.

In ontwikkelingslanden konden vrouwen niet altijd meer hun gezin onderhouden. Elke vrouw heeft doorzettingsvermogen, geduld en spitsvondigheid moeten tonen om haar talrijke rollen te blijven vervullen zowel in haar bedrijf als in haar familie.

Als Pleitbezorger voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties heb ik van gelijke economische kansen voor vrouwen één van mijn prioriteiten gemaakt. Dit betekent uiteraard dat vrouwen economisch en financieel zelfstandig kunnen zijn; dat ze toegang hebben tot krediet; dat ze vrij mogen beslissen over de besteding van hun middelen én de kans krijgen om een eigen bedrijf op te starten.

Maar ook de steun die vrouwen krijgen van instellingen, hun gemeenschap, hun familie en andere partners is een belangrijke factor. De stuwende kracht die ze als ondernemer uitoefenen in de economische ontwikkeling van hun gemeenschap en van hun land kan tot voorbeeld strekken en verdient erkenning. Hun succes is ook dat van hun familie en van de mensen die met hen samenwerken, in het bijzonder jongeren. Dat succes werkt aanstekelijk bij andere vrouwen in hun omgeving.

We krijgen nu de kans om die steun concreet te bevestigen en het belang van samenwerkingsnetwerken te benadrukken. Dankzij die netwerken krijgen vandaag drie finalisten, drie vrouwelijke ondernemers uit Oeganda, drie inspirerende vrouwen, de erkenning die hun inspanningen verdienen.

I wish to congratulate each of you for your untiring efforts in surmounting many obstacles to accomplish your dreams. I am impressed by your business spirit, your creativity and your determination. You have clearly shown the way and you have become role models for women and girls in your communities and beyond.

U heeft gerichte keuzes gemaakt voor uw bedrijf, respectievelijk in de biologische landbouw; de productie, verwerking en verdeling van producten uit de bijenteelt, met de nodige aandacht voor biodiversiteit. U speelt ook een voortrekkersrol op het vlak van duurzame ontwikkeling.  Wat u verwezenlijkt heeft, zal bijdragen tot een ruimer begrip van waar duurzame ontwikkeling voor staat. Uw realisaties wijzen op de nieuwe vooruitzichten in dat domein.

Alle vrouwelijke ondernemers wens ik voor de komende jaren nieuwe perspectieven, nieuwe ontmoetingen en nieuwe succesvolle uitdagingen toe.