Home / Agenda / VN-campagne “16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld”

VN-campagne “16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld”

29 november 2022

Hare Majesteit de Koningin woont in Buckingham Palace een evenement bij van de Britse Koningin-gemalin in het kader van de VN-campagne “16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld” die aandacht vestigt op geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd. De Koningin spreekt er met slachtoffers van geweld tegen vrouwen en meisjes, en hun families, en verschillende liefdadigheidsinstellingen die zich met het onderwerp bezighouden.

Als pleitbezorgster van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN werkt de Koningin al jaren aan de bewustwording rond SDG5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.