Home / Agenda / Wereld Economisch Forum in Davos

Wereld Economisch Forum in Davos

16 januari 2023 tot 19 januari 2023

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de jaarlijkse bijeenkomst bij van het Wereld Economisch Forum in Davos. De Koning en de Koningin zullen verschillende bilaterale ontmoetingen hebben en deelnemen aan publieke sessies. Ze worden vergezeld door eerste minister Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse zaken Hadja Lahbib, en vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en de Post, Petra De Sutter.

Het centrale thema dit jaar is ‘Samenwerking in een gefragmenteerde wereld’. Op 17 januari zullen de Vorsten de ‘Belgian Power Reception’ bijwonen. Aansluitend zullen ze deelnemen aan het privédiner op uitnodiging van Professor en Mevrouw Schwab.