Home / Agenda / Werkbezoek aan Denemarken

Werkbezoek aan Denemarken

25 oktober 2021 tot 27 oktober 2021

Zijne Majesteit de Koning brengt een werkbezoek aan Denemarken om er kennis te maken met het Deense arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid. Hij wordt vergezeld door de federale en regionale ministers van Werk en Werkgelegenheid, de heer Pierre-Yves Dermagne, mevrouw Hilde Crevits, mevrouw Christie Morreale en de heer Bernard Clerfayt. In de delegatie zijn er ook vertegenwoordigers van de sociale partners en administratiehoofden.

De afgelopen tien jaar heeft Denemarken verschillende hervormingen doorgevoerd met het doel zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Bijzonder aan het Deense model is dat het een flexibele arbeidsmarkt combineert met een proactief beleid inzake toegang tot werk en een sterke sociale bescherming. De nadruk ligt er doorheen de loopbaan op levenslang leren. Deze hervormingen hebben bemoedigende resultaten gehad op de tewerkstellingsgraad, met name van ouderen en vrouwen. De Deense ervaring is interessant voor België, aangezien ons land tegen 2030 een tewerkstellingsgraad van 80% wil bereiken. Ook bijzonder interessant is dat in Denemarken 80% van de beroepsbevolking een opleiding volgt. In beide landen spelen de sociale partners en sociale dialoog een belangrijke rol. Het bezoek is dus een ideale gelegenheid om een aantal gemeenschappelijke maatschappelijke uitdagingen aan te kaarten, zoals de steun aan kwetsbare groepen, de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de aanpassingen aan nieuwe vormen van werk als gevolg van de digitale revolutie.

Op 26 oktober worden de Koning en Ministers Dermagne, Crevits, Morreale en Clerfayt op het Deense Ministerie van Werkgelegenheid ontvangen. STAR – het Deense arbeidsmarkt- en wervingsbureau – presenteert de bijzonderheden van het Deense model. De delegatie brengt vervolgens een bezoek aan Novo Nordisk, een farmaceutisch bedrijf dat diverse belangrijke elementen van het Deense model toepast in zijn aanwervingsbeleid en t.o.v. zijn werknemers. Dit wordt gevolgd door een werklunch met de Deense vakbonds- en werkgeversfederaties. De delegatie bezoekt na de lunch het stadshuis van Gladsaxe, een randgemeente van Kopenhagen. Hier wordt uitgelegd hoe Deense gemeenten werkgelegenheid en opleiding op lokaal niveau ondersteunen. De dag wordt afgesloten met een diner met vertegenwoordigers van de academische wereld, denktanks en Deense economische actoren. 

Op 27 oktober ontmoeten de Koning en de Ministers vertegenwoordigers van de Deense regering en van de parlementscommissie bevoegd voor werkgelegenheid.

De Koning hecht een groot belang aan arbeidsmarktvraagstukken en opleidingen. Dit werkbezoek aan Denemarken volgt op eerdere bezoeken aan Duitsland (2015) en Zwitserland (2017), die specifiek gericht waren op duaal leren.