Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 26/01/2021
Bijvoorbeeld: 26/01/2021
01 maart 2021

Gezien de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, hebben de Koning en de Koningin hun publieke agenda aangepast. De vorsten hebben momenteel hoofdzakelijk telefonische contacten of videoconferenties met de voornaamste actoren uit ons land om deze crisis te...

01 maart 2021

Compte tenu des mesures pour contenir la propagation du Coronavirus Covid-19, l’agenda public du Roi et de la Reine a été adapté. Il consiste principalement en des contacts par téléphone et vidéo-conférence avec les principaux acteurs qui sont actifs dans la gestion de la crise ainsi qu’avec les...

23 februari 2021

De Koninklijke Crypte van Laken is toegankelijk voor het publiek op onderstaande data, telkens van 14.00u tot 17.00 (tenzij anders vermeld *):

  • Zondag 03/01
  • Woensdag 17/02
  • Zondag 07/03
  • Zondag 04/04
  • Zondag 02/05
  • Zondag 06/06
  • ...
28 januari 2021

Zijne Majesteit de Koning richt zich tot de overheden van het land ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Dit zal gebeuren tijdens een digitale plechtigheid met toespraken van de Eerste Minister en de Koning in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis. De voornaamste overheden van het land werden...

26 januari 2021

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan Le Toboggan, een instelling voor de opvang van tienermeisjes uit de jeugdhulp. De Koningin gaat in gesprek met begeleiders en verantwoordelijken van de instelling, evenals met de adolescenten. Zij maakt verder kennis met het project...

26 januari 2021

Audiëntie met dhr. Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen.

26 januari 2021

Audiëntie met mevr. Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit.

25 januari 2021

Audiëntie met dhr. Alexander De Croo,
Eerste minister.

25 januari 2021

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid woont de uitreiking bij van de Prijs Generet. De ambitie van deze prijs is het onderzoek naar zeldzame ziekten in België substantieel te ondersteunen en dit thema nadrukkelijk op de internationale...

22 januari 2021

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met leerkrachten uit Brusselse, Vlaamse en Waalse secundaire scholen. De impact van COVID-19 op het lesprogramma, hun ervaringen met afstandsonderwijs en het introduceren van innoverende lesmethodes worden besproken. Eveneens wordt er dieper...