Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 20/06/2019
Bijvoorbeeld: 20/06/2019
24 juni 2019 tot 27 juni 2019

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan een UNICEF-zending in Kenia in haar hoedanigheid van Erevoorzitter van UNICEF België. De zending wordt georganiseerd door UNICEF België in samenwerking met de lokale medewerkers van UNICEF Kenia en met de ondersteuning van het UNHCR. Het doel van de zending is sensibilisering rond de problematiek van onderwijs en kinderen in moeilijke omstandigheden. Er zal onder meer een bezoek gebracht worden aan het Kakuma vluchtelingenkamp. De Koningin zal hierbij de aandacht vestigen op de acties van UNICEF en van de lokale overheden ter bescherming van de rechten van het kind en de vrouw. Tevens wordt de actieve rol die jongeren kunnen opnemen - als actoren van verandering - benadrukt tijdens deze zending.
De Koningin is eveneens VN-Pleitbezorgster voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs).

20 juni 2019

Zijne Majesteit de Koning brengt een bezoek aan de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève die precies 100 jaar geleden werd opgericht. België is één van de 42 stichtende leden van de IAO en speelde steeds een toonaangevende rol in de organisatie.

29 mei 2019

Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz wonen de officiële openingsceremonie bij van de 37ste editie van de Special Olympics Belgium op de Grote Markt te Sint-Niklaas. Meer dan 3400 atleten met een verstandelijke beperking en 1200 coaches nemen deel in 19 aangepaste sporttakken. 300 Belgische clubs uit de drie gewesten zijn vertegenwoordigd. 1800 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de organisatie van dit evenement op zich te nemen.

28 mei 2019

Hare Majesteit de Koningin zal aanwezig zijn op het 10th European Lotteries Congress in Antwerpen, georganiseerd door de Nationale Loterij van België. De Koningin zal er, onder andere, een ontmoeting hebben met dhr. Marc Herremans (Stichting To Walk Again vzw) over het belang van de factor geluk en de ondersteuning voor laagdrempelige en aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen met een fysieke beperking, en met Professor Robert Frank (Cornell University, Verenigde Staten) over de rol van geluk en verdienste in de samenleving.

28 mei 2019

Hare Majesteit de Koningin overhandigt de prijzen aan de laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019. De uitreiking vindt plaats in de Muziekkapel Koningin Elisabeth te Argenteuil.

28 mei 2019

De Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE) organiseert een academische zitting gevolgd door de uitreiking van wetenschappelijke prijzen om Belgische universitaire onderzoeksploegen in het domein van de neurowetenschappen te ondersteunen. De prijzen worden uitgereikt door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. De selectie van projecten gebeurt door de Raad van Bestuur van de GSKE op voorstel van haar Wetenschappelijk Comité. De zitting wordt afgesloten met een conferentie Advances in Human Brain Studies with Neuroimaging door Prof. Richard Frackowiak. De zitting vindt plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.

22 mei 2019

Hare Majesteit Koningin Paola reikt de diploma’s van de Koningin Paolaprijs voor Onderwijs 2018-2019 uit in de Koninklijke Serres van Laken. De prijs bekroont dit jaar leerkrachten uit het secundair onderwijs die een origineel pedagogisch project bedacht hebben dat kwaliteitsonderwijs nastreeft en blijk geeft van creativiteit en innovatie. De prijs omvat alle netten in de 3 gemeenschappen.

22 mei 2019

Zijne Majesteit de Koning neemt deel aan het jaarlijkse Agoria Event, “Be The Change”. De technologiefederatie Agoria bracht samen met de arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Forem en Actiris de grote trends op de arbeidsmarkt tot 2030 in kaart. Volgens deze studie zullen er door de digitalisering enerzijds een aantal jobs verdwijnen, maar er zullen anderzijds ook massaal banen bijkomen de komende jaren. Onder de naam "Be the Change" lanceert Agoria op dit evenement ideeën en acties rond het 'werk van de toekomst' en vraagt het zijn leden zich hierrond te engageren.

De Koning wisselt van gedachten met een aantal verantwoordelijken van Agoria, CEO’s, experten en jongeren inzake de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vervolgens neemt de Koning het woord tijdens het plenaire gedeelte van het evenement.

21 mei 2019

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid, Prins Lorenz ontvangen op het Paleis van Brussel de Leden van de Jury van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België – Viool 2019, voor een lunch.

20 mei 2019 tot 06 juni 2019

Aanwezigheden tijdens de sessies van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel;

- Op maandag 20 mei 2019 zijn Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin aanwezig.

- Op dinsdag 21 mei bieden Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een lunch aan de leden van de jury van de wedstrijd aan in het Koninklijk Paleis te Brussel. Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Laurent zijn ook aanwezig.

- Op dinsdag 21 mei woont Zijne Majesteit de Koning een sessie van de finale bij.

- Op vrijdag 24 mei wonen Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz een sessie van de finale bij.

- Op zaterdag 25 mei woont Hare Majesteit de Koningin een sessie bij, gevolgd door de bekendmaking van de laureaten.

- Op dinsdag 28 mei overhandigt Hare Majesteit de Koningin de prijzen aan de laureaten in de Muziekkapel Koningin Elisabeth te Argenteuil.

- Op dinsdag 4 juni woont Hare Majesteit de Koningin het laureatenconcert bij.

- Op donderdag 6 juni wonen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin het slotconcert bij.