Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 15/12/2018
Bijvoorbeeld: 15/12/2018
16 februari 2019 (Hele dag) tot 24 februari 2019 (Hele dag)

Hare Koninklijke Hoogheid Prin0ses Astrid zit een economische zending naar Mexico voor. De Prinses vertegenwoordigt Zijne Majesteit de Koning tijdens de zending. Deze zending zal Mexico-City en Monterrey aandoen. De zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, de gewestelijke exportbevorderende diensten, Flanders Investment & Trade (FIT), het Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX) en Brussels Invest & Export (by hub.brussels) en de FOD Buitenlandse zaken. De Prinses wordt vergezeld door meerdere federale en regionale ministers.

19 december 2018 (Hele dag)

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bieden het jaarlijkse Kerstconcert aan in het Paleis te Brussel. De Koning en de Koningin wensen in het bijzonder de personen te bedanken die bijgedragen hebben tot het goede verloop van hun activiteiten in 2018. Zijne Majesteit Koning Albert II, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, Prins Gabriel, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz wonen het concert eveneens bij.

18 december 2018 (Hele dag)

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid woont de uitreiking van de Nationale Trofee der Sportverdienste 2018 bij in het Stadhuis van de Stad Brussel. Deze Trofee is een jaarlijkse Belgische onderscheiding uitgereikt aan een bijzonder verdienstelijke Belgische sporter of sportploeg. Een laureaat kan deze trofee slechts eenmaal ontvangen, wat hem één van de meest prestigieuze onderscheidingen in de Belgische sportwereld maakt. Voor de 90ste editie heeft de jury de turnster Nina Derwael uitgeroepen tot laureaat van 2018. Zij werd dit jaar zowel Europees als wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers.

18 december 2018 (Hele dag)

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een kerstbezoek aan Huis Biloba in de Brabantbuurt te Schaarbeek. Het huis is een project van solidair wonen voor ouderen en fungeert tevens als ontmoetingscentrum. De werking is dankzij een goede omkadering gestoeld op autonomie van de senioren en is ingebed in het buurtversterkingsnetwerk.

16 december 2018 (Hele dag)

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid woont het Kerstconcert van vzw Be.source ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan. Be.source werd in Brussel opgericht en richt zich op acties die het leven van minderbedeelde senioren verbeteren. Het concert vindt plaats in de Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavel.

13 december 2018 (Hele dag)

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid zal de academische zitting ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van UCB bijwonen in de UCB Headquarters.

UCB werkt in de biofarmaceutische sector met een focus op neurologie en immunologie

13 december 2018 (Hele dag)

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen de personaliteiten aan wie bij Koninklijke Besluiten van 10 juli 2016 en 13 juli 2017 een adellijke gunst werd verleend, en de personen aan wie een ereteken werd verleend bij Koninklijk Besluit van 10 juli 2018. Deze plechtigheid vindt plaats op het Koninklijk Paleis te Brussel.

12 december 2018 (Hele dag)

Hare Majesteit de Koningin zit een ronde tafel voor met vertegenwoordigers van bedrijven die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling. De Koningin is pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Met deze ronde tafel, onderstreept de Koningin andermaal het belang van de ambitieuze duurzame ontwikkelingsagenda binnen de Belgische privésector en van de rol van partnerschappen in de implementatie van deze agenda. De ontmoeting vindt plaats bij het Verbond van Belgische Ondernemingen in Brussel.

12 december 2018 (Hele dag)

Zijne Majesteit de Koning woont de prijsuitreiking van de wedstrijd Belgodyssee bij op het Paleis te Brussel. Dit is een initiatief van het Prins Filipfonds, de VRT en de RTBF, in partnerschap met Metro en L’Avenir, en met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister en Brussels Airlines.

Deze wedstrijd wenst de samenwerking tussen jong journalistiek talent uit de drie Gemeenschappen van het land te bevorderen. Acht duo’s – laatstejaarsstudenten, de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig – trekken er als team op uit en werken twee weken lang samen aan radioreportages, voor de geschreven pers en online. De winnaar krijgt een betaalde stage van zes maanden op de nieuwsredactie van de VRT (NL) en een betaalde stage van 6 maand op de nieuwsredactie van de RTBF (FR), de winnaar van de prijs van de geschreven pers krijgt een betaalde stage van één maand bij Metro (NL) of L’Avenir (FR).

Deze veertiende editie van Belgodyssee staat in het teken van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die op 10 december 70 jaar bestaat. Tijdens de prijsuitreiking wordt het muzikale intermezzo verzorgd door Sonnfjord.

12 december 2018 (Hele dag)

Zijne Majesteit de Koning bezoekt de hoofdzetel van L’Avenir in Namen, dit ter gelegenheid van de 100e verjaardag van het dagblad. De Koning bezoekt de redactie.
De Koning gaat vervolgens in gesprek met de 16 laureaten van Belgodyssee, over hun journalistieke roeping, hun werk in duo’s, de gelijkenissen en verschillen tussen de Gemeenschappen, etc.

Pagina's