Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 16/08/2018
Bijvoorbeeld: 16/08/2018
04 september 2018

Hare Majesteit de Koningin bezoekt in Oostduinkerke achtereenvolgens twee initiatieven: het Koningin Elisabeth Instituut, het revalidatieziekenhuis en aansluitend het tweetalig vakantiekamp Ter Helme voor personen met een handicap, georganiseerd door de Belgische vereniging voor verlamden.
In beide activiteiten staat de kwetsbare persoon centraal evenals hun (re)integratie in de maatschappij.

02 september 2018

De zomeropening van het Koninklijk Paleis te Brussel begint dit jaar op zondag 22 juli en loopt tot 2 september 2018. Ook dit jaar is er een tentoonstelling met als thema Wetenschap en cultuur in het Paleis.

In samenwerking met de kanselarij van de Eerste Minister, de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen, het Nationaal Geografisch Instituut en het War Heritage Institute biedt het Federaal Wetenschapsbeleid het Belgische en internationale publiek een originele visie op kunst en wetenschap door een verbazingwekkende ontdekking van kunstwerken of onderzoeksobjecten uit het federale culturele en wetenschappelijke erfgoed. De tentoonstelling van dit jaar draagt als titel Verwondering.

Naar goede gewoonte zal Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor Wetenschap en Technologie ook aanwezig zijn. Dit jaar stellen zij De naakte wetenschap! PUUR voor, een tentoonstelling zonder franjes, die focust op enkele basismechanismes uit de fysica.

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed presenteert het Koninklijk Paleis de tentoonstelling Het Koninklijk Paleis, waar Geschiedenis wordt geschreven. De bezoeker zal ontdekken dat het Koninklijk Paleis te Brussel geen starre, maar een levendige plek is die heeft gediend en nog steeds dient als decor voor een breed scala aan activiteiten.

Praktische informatie :

Koninklijk Paleis, Paleizenplein, 1000 Brussel.

- Open van zondag 22 juli tot zondag 2 september 2018, van 10h30 tot 15h45 (laatste toegang)

- Gesloten op maandag

- Gratis toegang

- Aan de ingang zullen veiligheidscontroles...

01 september 2018

Zijne Majesteit de Koning opent de nieuwe lijn van tram 9 in Brussel

21 juli 2018

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken het Feest in het Warandepark te Brussel.

21 juli 2018

Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz wonen het Te Deum bij nav de Nationale Feestdag in de Sint-Pauluskathedraal in Luik.

21 juli 2018

Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Laurent en Prinses Claire wonen het Te Deum bij nav de Nationale Feestdag in de Sint-Baafskathedraal te Gent.

21 juli 2018

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen het Deum bij nav de Nationale Feestdag in de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal te Brussel.

21 juli 2018

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz en Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Laurent en Prinses Claire wonen wonen het militair defilé op het Paleizenplein bij.

21 juli 2018

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen het traditionele vuurwerk bij op het Paleizenplein.

20 juli 2018

Toespraak van Zijn Majesteit de Koning

ter gelegenheid van de Nationale Feestdag, 21 juli 2018

Bekijk de video

 

Dames en heren,

 

Met hun geweldige prestatie tijdens de Wereldbeker Voetbal hebben de Rode Duivels het hele land begeesterd. Met hen, en allemaal samen, hebben wij onvergetelijke ogenblikken beleefd. Dit is één van die momenten in het leven van een land, waarbij het onderliggende gevoel van trots en het gevoel erbij te horen naar boven komen. Maar ook: ons nationale elftal heeft prachtig gestalte gegeven aan onze wapenspreuk: Eendracht maakt macht. Samen staan we sterk, in onze verscheidenheid, wanneer we onze talenten bundelen en een gemeenschappelijk ideaal nastreven.

Natuurlijk is er het resultaat op zich. Maar wat het uitzonderlijke parcours van ons elftal ook zo mooi maakt, is de manier waarop.  Met hun faire spel, met respect voor de tegenstander – en de wijze waarop iedere speler zijn talent ten dienste heeft gesteld van eenzelfde doel: de eer van ons land.

Ook in ons persoonlijke en in het maatschappelijke leven beoordelen we onze sterkte aan de hand van resultaten, maar evenzeer de manier waarop we die resultaten bereiken, gedreven door eenzelfde streven. Omdat we er samen voor gaan en daarbij onze individuele talenten en tekortkomingen met elkaar verzoenen. Om sterk te zijn, om te slagen – en uiteindelijk: om mezelf te kunnen zijn, moet ik kunnen rekenen op de sterkten van de anderen. En daardoor word ik me ook beter bewust...

Pagina's