Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 25/03/2019
Bijvoorbeeld: 25/03/2019
19 april 2019 - 20 tot 10 mei 2019 - 21

OPENINGSDAGEN

De Serres worden opengesteld van vrijdag 19 april tot en met vrijdag 10 mei 2019.

BEPERKTE MOBILITEIT

Een specifiek - maar korter – parcours (aan te raden) wordt gedurende de ganse periode van opening aangeboden aan personen met beperkte mobiliteit. Het bezoek aan het geheel van de serres blijft voor hen evenwel mogelijk zo zij dit wensen te doen, maar er zijn geen bijzondere aanpassingen of ondersteuning voorzien. Jaarlijks wordt op een specifieke dag het parcours uitgebreid en aangepast voor mensen met een beperkte mobiliteit. Andere bezoekers dienen er die dag rekening mee te houden dat de individuele hulp aan rolstoelpatiënten op bepaalde plaatsen op het traject leidt tot langere wachttijden. Dit jaar valt deze dag op 7 mei.

PRAKTISCHE INFO

Ingang en uitgang: langs de erehekken van het Kasteel te Laken, Koninklijke Parklaan te 1020 Brussel.

Parking: rechtover het Kasteel te Laken, Vorstenhuislaan.

Toegangsprijs: Toegangsprijs is 2.50 Euro per persoon (gratis onder de 18 jaar). Het totale bedrag hiervan wordt volledig besteed aan het Hulpfonds van de Koningin, aan restauratiewerken en aan de aanschaf van kunstwerken voor de Koninklijke Verzameling. Deze bestaat reeds van bij het ontstaan van ons land en is eigendom van de Belgische Staat. De Verzameling bevat kunstwerken van zeer uiteenlopende aard (beeldhouwwerken, schilderijen, meubels, ...) die de Koninklijke Paleizen sieren.

Rondleidingen worden niet georganiseerd.

Geen mogelijkheid om tickets op voorhand te reserveren.

Het is mogelijk om met betaalkaart of kredietkaart te betalen.

WAT ZICHTBAAR ZAL ZIJN

Behalve de eigenlijke serres, zal het publiek...

03 april 2019 (Hele dag)

Hare Majesteit de Koningin woont, in Haar hoedanigheid van pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstlingen van de Verenigde Naties, de plechtigheid bij ter viering van de twintigste verjaardag van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. Het brengt internationale experten samen om de toekomst van internationale ontwikkeling te bespreken. Het evenement vindt plaats in Bozar te Brussel.

02 april 2019 (Hele dag)

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid brengt een bezoek aan de Voedselbank West-Vlaanderen en het nieuwe voedselherverdelingscentrum Food Act 13 in Kuurne. Food Act 13 gaat actief op zoek naar 200.000 kilo voedseloverschotten per jaar om deze te herverdelen aan mensen in armoede. De Belgische Federatie van Voedselbanken groepeert de 9 regionale voedselbanken in ons land. De federatie bestaat reeds 30 jaar.  

24 maart 2019 (Hele dag) tot 28 maart 2019 (Hele dag)

Op uitnodiging van Zijne Excellentie President Moon Jae-in brengen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een Staatsbezoek aan de Republiek Korea. Zij worden vergezeld door de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid de heer Pieter De Crem en de minister-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten. Op het programma staan verschillende bezoeken en activiteiten in Seoul.

22 maart 2019 (Hele dag)

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid, Prins Lorenz en Prins Laurent zullen aanwezig zijn op de uitvaartplechtigheid van Kardinaal Godfried Danneels, emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Deze vindt om 11 uur in de Sint Rombouts Kathedraal plaats, te Mechelen.

21 maart 2019 (Hele dag)

Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola wonen het galaconcert van de Muziekkapel Koningin Elisabeth bij. Het concert vindt plaats in Bozar te Brussel.

21 maart 2019 (Hele dag)

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan het 6e World Homeshare Congress van vzw 1Toit2Ages te Brussel. De vzw organiseert intergenerationele, gedeelde woonprojecten waarbij studenten bij senioren inwonen. Het project werd gestart in 2009. De Koningin neemt deel aan de conferentie en ontmoet er ervaringsdeskundigen (een inwonende student en senior). Op deze manier wenst de Koningin dit waardevolle initiatief mee te ondersteunen.

19 maart 2019 (Hele dag)

Zijne Majesteit de Koning heeft deze voormiddag Jacques baron Brotchi, Voorzitter van de Senaat, in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel.

19 maart 2019 (Hele dag)

Zijne Majesteit de Koning ontvangt een delegatie van de vzw Handelaars en Ambachtslui van de wijk rond het Slachthuis van Anderlecht voor de overhandiging van het paaslam.

19 maart 2019 (Hele dag)

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het muziektherapie-project ‘Van een sprankeltje vitaliteit naar authentiek musiceren’ van vzw Ave Regina (Lovenjoel), een laureaat van het Koningin Mathilde Fonds - Music Connects. Het Fonds werkt rond het thema ‘Music Connects’, waarbij muziek als universele taal, de sociale grenzen overstijgt en bijdraagt tot het aanknopen van relaties tussen kinderen en jongeren uit zeer diverse milieus. Na de muzikale voorstelling heeft de Koningin een kringgesprek met de jongeren over de sociale impact van muziek op hun leven.