Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 19/01/2019
Bijvoorbeeld: 19/01/2019
19 april 2019 (Hele dag) tot 10 mei 2019 (Hele dag)

OPENINGSDAGEN

De Serres worden opengesteld van vrijdag 19 april tot en met vrijdag 10 mei 2019.

BEPERKTE MOBILITEIT

Een specifiek - maar korter – parcours (aan te raden) wordt gedurende de ganse periode van opening aangeboden aan personen met beperkte mobiliteit. Het bezoek aan het geheel van de serres blijft voor hen evenwel mogelijk zo zij dit wensen te doen, maar er zijn geen bijzondere aanpassingen of ondersteuning voorzien.

PRAKTISCHE INFO

Ingang en uitgang: langs de erehekken van het Kasteel te Laken, Koninklijke Parklaan te 1020 Brussel.

Parking: rechtover het Kasteel te Laken, Vorstenhuislaan.

Rondleidingen worden niet georganiseerd.

Geen mogelijkheid om tickets op voorhand te reserveren.

Het is mogelijk om met betaalkaart of kredietkaart te betalen.

WAT ZICHTBAAR ZAL ZIJN

Behalve de eigenlijke serres, zal het publiek de mogelijkheid hebben om het atelier van Koningin Elisabeth te bezoeken. Het bezoek zal bovendien verlopen langs een pad dat de bezoeker soms buiten de serres brengt en hem zal toelaten om van nabij een deel van het park te zien.

Bereid uw bezoek voor met onze mobiele site.

OPENINGSUREN

...

vrijdag 19 april

-

20u - 21u30

zaterdag 20 april

9u30 - 15u30

20u - 21u30

zondag 21 april (Pasen)

9u30 - 15u30

16 februari 2019 (Hele dag) tot 24 februari 2019 (Hele dag)

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid zit een economische zending naar Mexico voor. De Prinses vertegenwoordigt Zijne Majesteit de Koning tijdens de zending. Deze zending zal Mexico-City en Monterrey aandoen. De zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, de gewestelijke exportbevorderende diensten, Flanders Investment & Trade (FIT), het Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX) en Brussels Invest & Export (by hub.brussels) en de FOD Buitenlandse zaken. De Prinses wordt vergezeld door meerdere federale en regionale ministers.

12 februari 2019 (Hele dag)

Tijdens een plechtige zitting in het Paleis der Academiën te Brussel wordt Hare Majesteit de Koningin ingehuldigd als beschermend erelid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en als membre d’honneur van de Académie royale de Médecine de Belgique (ARMB). De Koningin ontvangt het diploma, evenals de medaille van de twee academiën en houdt een inaugurale rede over mentale gezondheid. Deze inhuldiging is in lijn met een traditie binnen de Koninklijke Familie. In 1954 ontving H.M. Koningin Elisabeth deze titel en in 1976 aanvaardde H.M. Koningin Fabiola deze eer. 

03 februari 2019 (Hele dag) tot 07 februari 2019 (Hele dag)

Hare Majesteit de Koningin brengt een werkbezoek aan Mozambique in haar hoedanigheid van pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Tijdens het werkbezoek worden er verschillende terreinbezoeken ondernomen en maakt de Koningin kennis met lokale leefgemeenschappen en moedigt zij initiatieven aan die een reële impact hebben op het dagelijkse leven van de mensen. Tevens bezoekt zij projecten die het economisch empowerment van vrouwen en de strijd tegen geweld op vrouwen ondersteunen. Verder zijn er bezoeken gepland rond kwaliteitsonderwijs en -gezondheid, met inbegrip van de mentale gezondheid.

29 januari 2019 (Hele dag)

Zijne Majesteit de Koning brengt een bezoek aan de T2 Campus (Technologie- en Talent)  te Genk, gerealiseerd door VDAB, SYNTRA Limburg en het autonoom gemeentebedrijf van de stad Genk. Zowel leerlingen als werknemers, werkzoekenden en ondernemers volgen hier opleidingen in hoogtechnologische labo’s die focussen op nieuwe energie, IT, nieuwe materialen en elektro.
Zijne Majesteit de Koning zal verschillende duale opleidingen bezoeken, zoals sanitair – en elektrotechnisch installateur en met de trainees in dialoog gaan. Ook een aantal opleidingen in beroepen van de toekomst komen aan bod. Het gaat onder meer over opleidingen tot virtual reality animation producer, visual effects artist en soundproducer. 

Ook Hogeschool PXL verplaatst zich naar de T2 campus te Genk, om er aan de Koning de PXL-opleidingen en haar studenten voor te stellen die pionier zijn voor duaal leren in het hoger onderwijs: Graduaat in de Orthopedagogie, Graduaat in het Winkelmanagement en Graduaat Bouw. Meer dan 1/3 van de opleiding wordt aangeboden via werkplekleren in bedrijven of organisaties.
Tenslotte brengt de Koning een bezoek aan het PlastIQ Training Lab, een trainingsruimte, ontstaan uit een sterk partnerschap tussen bedrijven, de opleidings- en onderwijswereld om nog meer talent op te leiden en te laten doorstromen naar de sector van kunststoffen en nieuwe materialen.

22 januari 2019 (Hele dag) tot 24 januari 2019 (Hele dag)

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de jaarlijkse bijeenkomst bij van het Wereld Economisch Forum te Davos. Zij nemen deel aan het programma van dinsdag 22 tot en met donderdag 24 januari 2019. De Vorsten worden vergezeld door de Eerste Minister Charles Michel, Vice-eersteminister Kris Peeters en Vice-eersteminister Alexander De Croo. Het thema dit jaar is Globalization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution. De Koning en Koningin hebben talloze werkvergaderingen gepland en wonen verschillende lezingen bij. Op woensdag 23 januari nemen zij deel aan de Belgian Power Reception. De receptie wordt georganiseerd om België te promoten en wordt bijgewoond door verschillende Belgische ondernemers en buitenlandse investeerders.

18 januari 2019 (Hele dag)

Zijne Majesteit de Koning woont een herdenkingsceremonie bij ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de huidige Duitstalige Gemeenschap als deel van ons land. Dit is een van de beslissingen die werden genomen in het kader van de Vredesconferentie van Parijs, waarvan de onderhandelingen 100 jaar geleden werden aangevat.
De ceremonie is een muzikale en historische terugblik naar de ontstaansgeschiedenis en vindt plaats in het Parlement te Eupen.

18 januari 2019 (Hele dag)

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent opent in Vertegenwoordiging van Zijne Majesteit de Koning de 97ste Brussels Motor Show op het Autosalon te Brussels Expo.

17 januari 2019 - 8

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen ter gelegenheid van het nieuwe jaar de Secretaris Generaal van de NAVO en de Permanente Vertegenwoordigers, de leden van het Internationaal Secretariaat en de Militaire Vertegenwoordigers bij de NAVO, alsook de Officieren Generaals van SHAPE.

17 januari 2019 (Hele dag)

Zijne Majesteit de Koning ontving in audiëntie, de Heer Jens STOLTENBERG,  Secretaris-generaal van de NAVO.

Pagina's