Home / Agenda / Agenda op 10/05/2019

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 23/06/2019
Bijvoorbeeld: 23/06/2019
10 mei 2019 (Hele dag)

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de Universiteit Gent in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties. Zij houdt er een toespraak voor studenten en vertegenwoordigers van het academisch corps. De studenten en onderzoekers van de universiteit krijgen ook de gelegenheid om projecten voor te stellen die zij hebben ontwikkeld en uitgevoerd binnen dit domein. De Koningin hecht veel belang aan de rol en de inzet van de jongeren en van de academische wereld in de uitvoering van de Agenda 2030. De Koningin is pleitbezorger van de SDGs voor de Verenigde Naties.

10 mei 2019 (Hele dag)

Mijnheer de Rector,
Dames en Heren Professoren,
Beste studenten,

Het is voor mij steeds opnieuw een groot genoegen als ik de kans krijg om te spreken over de uitdagingen die gepaard gaan met de uitvoering van de Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Dat is des te meer het geval als ik over dat thema van gedachten kan wisselen met betrokken, gemotiveerde jongeren. Ik ben dan ook zeer verheugd hier vandaag aanwezig te zijn in mijn hoedanigheid van Pleitbezorger van de SDG’s van de Verenigde Naties.

In het kader van die functie heb ik mij meer bepaald toegelegd op gezondheidskwesties, met bijzondere aandacht voor mentale gezondheid, op het bepleiten van kwaliteitsonderwijs en op gelijke kansen tussen man en vrouw.

Ik ben er mij echter van bewust dat de SDG’s niet van elkaar losgekoppeld kunnen worden en dat er een grote onderlinge afhankelijkheid bestaat in hun toepassing. Inderdaad: het zal bijvoorbeeld heel moeilijk zijn de gezondheidsdoelstellingen te realiseren zolang niet iedereen toegang heeft tot goede gezondheidszorgen of zolang de luchtkwaliteit blijft afnemen. Verder wordt het een hele uitdaging om voor iedereen gezonde voeding te garanderen als de biodiversiteit bedreigd wordt.

In september van dit jaar vinden er in New York twee belangrijke topbijeenkomsten plaats: een topconferentie over klimaatactie en een andere over de SDG’s, twee thema’s die nauw met elkaar verbonden zijn.

De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties vond het namelijk nodig de internationale gemeenschap opnieuw te mobiliseren. Er is weliswaar vooruitgang geboekt, maar we stellen spijtig...

19 april 2019 - 20 tot 10 mei 2019 - 21

OPENINGSDAGEN

De Serres worden opengesteld van vrijdag 19 april tot en met vrijdag 10 mei 2019.

BEPERKTE MOBILITEIT

Een specifiek - maar korter – parcours (aan te raden) wordt gedurende de ganse periode van opening aangeboden aan personen met beperkte mobiliteit. Het bezoek aan het geheel van de serres blijft voor hen evenwel mogelijk zo zij dit wensen te doen, maar er zijn geen bijzondere aanpassingen of ondersteuning voorzien. Jaarlijks wordt op een specifieke dag het parcours uitgebreid en aangepast voor mensen met een beperkte mobiliteit. Andere bezoekers dienen er die dag rekening mee te houden dat de individuele hulp aan rolstoelpatiënten op bepaalde plaatsen op het traject leidt tot langere wachttijden. Dit jaar valt deze dag op 7 mei.

PRAKTISCHE INFO

Ingang en uitgang: langs de erehekken van het Kasteel te Laken, Koninklijke Parklaan te 1020 Brussel.

Parking: rechtover het Kasteel te Laken, Vorstenhuislaan.

Toegangsprijs: Toegangsprijs is 2.50 Euro per persoon (gratis onder de 18 jaar). Het totale bedrag hiervan wordt volledig besteed aan het Hulpfonds van de Koningin, aan restauratiewerken en aan de aanschaf van kunstwerken voor de Koninklijke Verzameling. Deze bestaat reeds van bij het ontstaan van ons land en is eigendom van de Belgische Staat. De Verzameling bevat kunstwerken van zeer uiteenlopende aard (beeldhouwwerken, schilderijen, meubels, ...) die de Koninklijke Paleizen sieren.

Rondleidingen worden niet georganiseerd.

Geen mogelijkheid om tickets op voorhand te reserveren.

Het is mogelijk om met betaalkaart of kredietkaart te betalen.

WAT ZICHTBAAR ZAL ZIJN

Behalve de eigenlijke serres, zal het publiek...