Home / Agenda / Agenda op 12/02/2019

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 20/04/2019
Bijvoorbeeld: 20/04/2019
12 februari 2019 (Hele dag)

Zijne Majesteit de Koning brengt een bezoek aan Audi Brussels in het kader van zijn interesse voor beroepsopleidingen. Hij ontmoet, zowel in het trainingscentrum als aan de productielijn van de Audi e-tron, leerlingen en oud-leerlingen die er een leertraject hebben gevolgd. Dit bezoek is dan ook een gelegenheid om het leren op het terrein onder de aandacht te brengen. Een symposium Duaal leren en beyond vindt later op de dag plaats op het Koninklijk Paleis en brengt de belangrijkste actoren samen die het duaal leren in België implementeren (terreinmensen, bedrijfsleiders en beleidsverantwoordelijken).

12 februari 2019 (Hele dag)

Tijdens een plechtige zitting in het Paleis der Academiën te Brussel wordt Hare Majesteit de Koningin ingehuldigd als beschermend erelid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en als membre d’honneur van de Académie royale de Médecine de Belgique (ARMB). De Koningin ontvangt het diploma, evenals de medaille van de twee academiën en houdt een inaugurale rede over mentale gezondheid. Deze inhuldiging is in lijn met een traditie binnen de Koninklijke Familie. In 1954 ontving H.M. Koningin Elisabeth deze titel en in 1976 aanvaardde H.M. Koningin Fabiola deze eer. 

12 februari 2019 (Hele dag)

Inaugurale rede van Hare Majesteit de Koningin*
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
Paleis der Academiën

Leden van de Academies,

De mentale gezondheid van kinderen en adolescenten is een onderwerp dat pas recent als belangrijk erkend werd.

Het is zorgwekkend om vast te stellen dat het aantal diagnoses van psychische problemen bij kinderen en adolescenten sterk is toegenomen. Hoewel de stijging grotendeels kan worden toegeschreven aan betere en preciezere diagnoses, zoals we uit voorgaande presentaties leerden, moeten we toch bijzonder waakzaam blijven voor het wegvallen van een kwaliteitsvolle sociale band; en dit met inbegrip van de risico’s die paradoxaal genoeg verbonden zijn met de sociale netwerken.

De moderne communicatietechnologieën bieden uiteraard oneindig veel nieuwe mogelijkheden. Maar recent las ik nog een werk van een neuro-wetenschapper over de risico’s van “digitale dementie”. De schadelijke effecten op kleine kinderen die te lang worden blootgesteld aan beeldschermen, worden vandaag beter gedocumenteerd. Dit verschijnsel verdient de grootste aandacht, zodat er ook preventief kan worden opgetreden.

Moeten wij als ouders niet veel alerter toezien op het gebruik van beeldschermen door onze kinderen? Hoe vaak zitten de kinderen niet aan tafel met hun laptopspelletjes te spelen in plaats van rustig te eten of gezellig te babbelen en aandacht voor elkaar te hebben… Gezinsmaaltijden zijn momenten om te koesteren. Ze bieden volop de mogelijkheid om elkaar in familieverband echt te ontmoeten.

Maar ook op school en in de vrije tijd moet ervoor gezorgd worden dat kinderen voldoende persoonlijk contact met elkaar hebben. Kinderen moeten op...

12 februari 2019 (Hele dag)

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning*
ter gelegenheid van het symposium over Duaal Leren
Koninklijk Paleis te Brussel

Dames en Heren Ministers,
Dames en Heren,
Beste studenten,

Graag heet ik u van harte welkom op dit symposium – waarbij wij samen een stand van zaken opmaken van de recente ontwikkelingen inzake duaal leren in België en voorstellen en aanbevelingen voor de toekomst zullen bespreken. Vandaar de zeer toepasselijke ondertitel voor deze studiedag: “Duaal leren en beyond.”

Uw talrijke aanwezigheid hier is het zoveelste bewijs van de grote en diverse belangstelling voor dit thema. Niet alleen bij beleidsmakers en ondernemers, maar ook bij schooldirecties, leerkrachten én heel wat jongeren die voor ingrijpende keuzes voor hun toekomst staan.

Duaal leren, daar hoef ik u niet van te overtuigen, heeft veel voordelen.

De ervaring in landen zoals Duitsland en Zwitserland leert ons dat duaal leren een oplossing biedt voor heel wat uitdagingen. Uitdagingen van zowel economische als maatschappelijke aard. Het verbindt de onderwijswereld en het bedrijfsleven. En het zorgt voor minder jeugdwerkloosheid.

Door de nauwe samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld wordt de praktische kennis van de bedrijven in de school binnengebracht. In het bedrijf vullen mentoren de taak van leerkrachten aan. De noodzakelijke theoretische basis wordt dan weer verzekerd door het onderwijs zelf, op een pedagogisch verantwoorde manier.

Daarnaast verkleint duaal leren de kloof tussen wat op school wordt aangeleerd en de behoeften van het bedrijfsleven. De nood aan technische en technologische profielen is immers zeer hoog. De...

12 februari 2019 (Hele dag)

Op uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning vindt een symposium plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel, getiteld Welke vorming voor onze toekomst? Duaal leren en beyond. Dit symposium heeft als doel een stand van zaken op te maken van de recente ontwikkelingen inzake duaal leren in België en mogelijke toekomstgerichte voorstellen te bespreken. Via een mix van getuigenissen van mensen op het veld, zoals schooldirecteurs, studenten, ondernemers en sprekers uit de bevoegde organisaties, worden de verschillende facetten van duaal leren belicht. Afsluitend geven de bevoegde Ministers een reactie op de verschillende sprekers en geven hun aanbevelingen voor de toekomst.