Home / Agenda / Agenda op 12/12/2018

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 20/04/2019
Bijvoorbeeld: 20/04/2019
12 december 2018 (Hele dag)

Zijne Majesteit de Koning woont de prijsuitreiking van de wedstrijd Belgodyssee bij op het Paleis te Brussel. Dit is een initiatief van het Prins Filipfonds, de VRT en de RTBF, in partnerschap met Metro en L’Avenir, en met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister en Brussels Airlines.

Deze wedstrijd wenst de samenwerking tussen jong journalistiek talent uit de drie Gemeenschappen van het land te bevorderen. Acht duo’s – laatstejaarsstudenten, de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig – trekken er als team op uit en werken twee weken lang samen aan radioreportages, voor de geschreven pers en online. De winnaar krijgt een betaalde stage van zes maanden op de nieuwsredactie van de VRT (NL) en een betaalde stage van 6 maand op de nieuwsredactie van de RTBF (FR), de winnaar van de prijs van de geschreven pers krijgt een betaalde stage van één maand bij Metro (NL) of L’Avenir (FR).

Deze veertiende editie van Belgodyssee staat in het teken van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die op 10 december 70 jaar bestaat. Tijdens de prijsuitreiking wordt het muzikale intermezzo verzorgd door Sonnfjord.

12 december 2018 (Hele dag)

Zijne Majesteit de Koning bezoekt de hoofdzetel van L’Avenir in Namen, dit ter gelegenheid van de 100e verjaardag van het dagblad. De Koning bezoekt de redactie.
De Koning gaat vervolgens in gesprek met de 16 laureaten van Belgodyssee, over hun journalistieke roeping, hun werk in duo’s, de gelijkenissen en verschillen tussen de Gemeenschappen, etc.

12 december 2018 (Hele dag)

Hare Majesteit de Koningin zit een ronde tafel voor met vertegenwoordigers van bedrijven die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling. De Koningin is pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Met deze ronde tafel, waaraan ook de vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking deelneemt, onderstreept de Koningin andermaal het belang van de ambitieuze duurzame ontwikkelingsagenda binnen de Belgische privésector en van de rol van partnerschappen in de implementatie van deze agenda. De ontmoeting vindt plaats bij het Verbond van Belgische Ondernemingen in Brussel.