Home / Agenda / Agenda op 18/12/2018

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 24/07/2019
Bijvoorbeeld: 24/07/2019
18 december 2018

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid woont de uitreiking van de Nationale Trofee der Sportverdienste 2018 bij in het Stadhuis van de Stad Brussel. Deze Trofee is een jaarlijkse Belgische onderscheiding uitgereikt aan een bijzonder verdienstelijke Belgische sporter of sportploeg. Een laureaat...

18 december 2018

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een kerstbezoek aan Huis Biloba in de Brabantbuurt te Schaarbeek. Het huis is een project van solidair wonen voor ouderen en fungeert tevens als ontmoetingscentrum. De werking...

18 december 2018

Zijne Majesteit de Koning heeft de Heer Charles Michel, Eerste Minister, in audiëntie ontvangen.  De Eerste Minister heeft het ontslag van de regering aangeboden. De Koning houdt zijn beslissing in beraad.

18 december 2018

Lustrumviering voor het vijftienjarig bestaan van het Agentschap voor Buitenlandse Handel in het Paleis der Academiën.