Home / Agenda / Agenda op 29/01/2019

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 22/03/2019
Bijvoorbeeld: 22/03/2019
29 januari 2019 (Hele dag)

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid woont de uitreiking bij van de titel Membre Etranger de l’Académie royale de Médecine de Belgique aan Professor Emmanuelle Charpentier, georganiseerd door de Académie royale de Médecine de Belgique (ARMB) in het Paleis der Academiën te Brussel. Professor Charpentier is een Franse microbiologe, genetica en biochemica die een revolutionaire techniek ontwikkelde in het domein van de genetische manipulatie.

29 januari 2019 (Hele dag)

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen de voornaamste autoriteiten van het land ter gelegenheid van het nieuwe jaar in het Koninklijk Paleis te Brussel. De Koning houdt tijdens deze gelegenheid zijn jaarlijkse toespraak voor de autoriteiten van het land. Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz wonen deze activiteit eveneens bij.

29 januari 2019 (Hele dag)

Zijne Majesteit de Koning brengt een bezoek aan de T2 Campus (Technologie- en Talent)  te Genk, gerealiseerd door VDAB, SYNTRA Limburg en het autonoom gemeentebedrijf van de stad Genk. Zowel leerlingen als werknemers, werkzoekenden en ondernemers volgen hier opleidingen in hoogtechnologische labo’s die focussen op nieuwe energie, IT, nieuwe materialen en elektro.
Zijne Majesteit de Koning zal verschillende duale opleidingen bezoeken, zoals sanitair – en elektrotechnisch installateur en met de trainees in dialoog gaan. Ook een aantal opleidingen in beroepen van de toekomst komen aan bod. Het gaat onder meer over opleidingen tot virtual reality animation producer, visual effects artist en soundproducer. 

Ook Hogeschool PXL verplaatst zich naar de T2 campus te Genk, om er aan de Koning de PXL-opleidingen en haar studenten voor te stellen die pionier zijn voor duaal leren in het hoger onderwijs: Graduaat in de Orthopedagogie, Graduaat in het Winkelmanagement en Graduaat Bouw. Meer dan 1/3 van de opleiding wordt aangeboden via werkplekleren in bedrijven of organisaties.
Tenslotte brengt de Koning een bezoek aan het PlastIQ Training Lab, een trainingsruimte, ontstaan uit een sterk partnerschap tussen bedrijven, de opleidings- en onderwijswereld om nog meer talent op te leiden en te laten doorstromen naar de sector van kunststoffen en nieuwe materialen.

29 januari 2019 (Hele dag)

Mijnheer de Eerste Minister,

Hartelijk dank voor de wensen die u ons ook namens de overheden van het land hebt overgebracht. Op onze beurt wensen de Koningin en ik u allen een gelukkig nieuwjaar.

Dames en heren,

Dit nieuwe jaar begint op ongewone wijze, met een regering in lopende zaken. Van mijn gesprekken met de Kamervoorzitter, de eerste minister en de partijvoorzitters heb ik de eensgezinde wil onthouden om het goede bestuur van het land te verzekeren en de belangen van de bevolking op de lange termijn te behartigen.

Rondom ons zijn meerdere landen in de greep van verdeeldheid en verlamming.  Op het internationale vlak ondervinden we nieuwe weerstand rond fundamentele onderwerpen als klimaat, migratie en internationale handel. En dat zijn net domeinen waarvoor intense samenwerking onontbeerlijk is.

Tegelijkertijd dienen wij het beste te halen uit de ingrijpende veranderingen die het gevolg zijn van de technologische revolutie. Zij vergt natuurlijk een aanpassing van onze manier van leven en leren en stelt ons voor nieuwe uitdagingen inzake veiligheid en werkgelegenheid. Maar zij biedt vooral ook enorme kansen. Want technologie zal de menselijke vaardigheden of het menselijk denken nooit kunnen vervangen. Integendeel, ze kan ze alleen aanvullen en versterken.

Op al deze ontwikkelingen verwachten de burgers van hun instellingen ambitieuze en constructieve antwoorden.

Dames en heren,

Vandaag plukken wij de vruchten van eerdere engagementen en beslissingen die veel moed en inspanningen hebben gevergd. Laat mij u daarvan enkele voorbeelden geven.

De durf van ondernemers en investeerders heeft tot een recordaantal startups geleid,...

29 januari 2019 (Hele dag)

Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Laurent en Prinses Claire wonen de nieuwjaarsreceptie bij georganiseerd door de Stichting Prins Laurent te Brussel.