Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 05/06/2020
Bijvoorbeeld: 05/06/2020
21 juli 2013 tot 27 juli 2013

HUIS VAN ZIJNE MAJESTEIT DE KONING

De Persdienst van het Koninklijke Paleis informeert dat de Koning op 22 juli 2013 volgende medewerkers heeft benoemd :

De heer Pierre...

21 juli 2013

Zijne Majesteit de Koning ontving in de namiddag op het Paleis te Brussel, de hoogste autoriteiten van de Rechterlijke Macht en van het Rekenhof.

21 juli 2013

Hare Majesteit de Koningin ontving een kinderdelegatie van de jongerenzender Ketnet. De kinderen overhandigden aan de Koningin een doos met tekeningen met gelukwensen.

21 juli 2013

Majesteiten, Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Mevrouw de Voorzitter van de Senaat, Dames en Heren Volksvertegenwoordigers en Senatoren,

Ik heb zonet voor u de grondwettelijke eed afgelegd. Ik ben me bewust van de...