Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 29/09/2023
Bijvoorbeeld: 29/09/2023
13 januari 2015

Hare Majesteit de Koningin woont de uitreiking bij van de Belgian Beauty Award op het Kasteel van Hertoginnedal te Oudergem. Belgian Beauties is een ontwerpwedstrijd exclusief voor Handmade In Belgium labeldragers met als doel het Belgische...

13 januari 2015

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid brengt een bezoek aan Dr. Fadel Tissir in het departement Neurobiologische Ontwikkeling (DENE) van het Institute of Neuroscience (IoNS) aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Dr. Tissir is laureaat van de Prijs...

12 januari 2015

Audiëntie voor Mevr. Christine DEFRAIGNE,

Voorzitster van de Senaat.

12 januari 2015

Audiëntie voor Dhr. Charles Michel,
Eerste Minister.

10 januari 2015

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent woont de voorstelling bij van de documentaire Bruxelles Sauvage, Faune Capitale. De documentaire is het werk van Bernard Crutzen en schetst een beeld over de wilde fauna in onze hoofdstad. Deze activiteit vindt plaats in het...

08 januari 2015

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar hebben Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de Hoofden van de Diplomatieke Zendingen met accreditatie in Brussel ontvangen voor een receptie in het Paleis te Brussel.

07 januari 2015

Audiëntie voor Dhr. Hans D'HONDT,

Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën.

07 januari 2015

Audiëntie voor Dhr. Bart TOMMELEIN,

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee.

07 januari 2015

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben Dhr. Donald Tusk, Voorzitter van de Europese Raad, ontvangen voor een lunch op het Kasteel te Laken.

07 januari 2015

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben hun diep medeleven aan de President van de Franse Republiek betuigd ten gevolge van de aanslag deze middag in de lokalen van het magazine Charlie Hebdo te Parijs. In deze tijden van rouw en leed gaan hun gedachten uit naar de Franse natie en in...