Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 10/08/2022
Bijvoorbeeld: 10/08/2022
18 maart 2014

Audiëntie voor Dhr. Koen GEENS,

Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken.

17 maart 2014

Zijne Majesteit de Koning woont in de voormiddag de openingszitting bij van de Science Centre World Summit in Mechelen. Deze internationale top brengt beleidsmakers, afgevaardigden uit de industrie, internationale instellingen en wereldleiders uit de sector van de...

17 maart 2014

Audiëntie voor Dhr. Elio DI RUPO,

Eerste minister.

15 maart 2014 tot 21 maart 2014

Hare Koninklijk Hoogheid Prinses Astrid,Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, zit van 15 tot 21 maart een economische zending naar Saoedi-Arabië en Oman voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in nauwe samenwerking met...

14 maart 2014

Zijne Majesteit de Koning bezoekt in de voormiddag het bouwcentrum van Bruxelles-Formation, de Brusselse opleidingsdienst, te Neder-Over-Hembeeck. Bruxelles-Formation viert dit jaar zijn 20ste verjaardag en het centrum is een voorbeeld van goede samenwerking...

13 maart 2014

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een officieel bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, vergezeld van de Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken.

12 maart 2014

Audiëntie voor Dhr. Hendrik BOGAERT,

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken.

12 maart 2014

 voor Dhr. Melchior WATHELET,

Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Gelijke kansen, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, en Staats­secretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister.

12 maart 2014

Zijne Majesteit de Koning bracht in de namiddag een bezoek aan de Cliniques Universitaires Saint-Luc te Brussel. Hij nam er deel aan een werkvergadering met het palliatieve pediatrische thuiszorg team l'Equipe Interface Pédiatrique. Hij bezocht ook de...

11 maart 2014

Hare Majesteit de Koningin ontmoet in de voormiddag een aantal vooraanstaande vrouwen uit diverse sectoren binnen de Provincie Antwerpen ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrouw. Tijdens het gesprek zullen ze hun professioneel leven, hun verzuchtingen en...