Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 05/12/2023
Bijvoorbeeld: 05/12/2023
21 januari 2015

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid woont een academische zitting bij ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Stichting Pelicano. De Stichting van Openbaar Nut Pelicano beoogt het...

20 januari 2015

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar hebben Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de Voorzitter en de Vicevoorzitters van het Europees Parlement uit de Voorzitter van de Europese Raad, de Voorzitter, de Vicevoorzitters en de Leden van de Europese Commissie, de Permanente...

19 januari 2015

Audiëntie voor Mevr. Dominique LEROY,

Gedelegeerd Bestuurder van Belgacom.

19 januari 2015

Audiëntie voor Dhr. Charles Michel,
Eerste Minister.

17 januari 2015

Hare Majesteit de Koningin woont de paneldiscussie Cultuur, pijler van de ontwikkelingssamenwerking bij in het Square Brussels Meeting Centre te Brussel. Deze discussie wordt georganiseerd door Africalia en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het kader van het...

17 januari 2015

Toespraak van Hare Majesteit de Koningin

Opening van het Europees Jaar voor Ontwikkeling 2015 "Cultuur, pijler van ontwikkelingssamenwerking"

Square, 17 januari 2015

(Tekst is in drie talen:...

16 januari 2015

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent bezoekt de landbouwbeurs Agriflanders te Gent.

15 januari 2015

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent vertegenwoordigt  Zijne Majesteit de Koning voor de officiële opening van de 93ste editie van het European Motor Show Brussels in Brussels Expo.

15 januari 2015

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar hebben Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de Permanente Vertegenwoordigers bij de Noord-Atlantische Raad, de Leden van het Internationaal Secretariaat en de Militaire Vertegenwoordigers bij de NAVO, alsook de Officieren Generaals van...

14 januari 2015

Audiëntie voor Mevr. Elke SLEURS,

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid.