Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 01/12/2022
Bijvoorbeeld: 01/12/2022
23 mei 2014

Audiëntie voor Mevr. Michèle SIOEN,

Voorzitster van het Verbond van Belgische Ondernemingen, en

Dhr. Pierre-Alain DE SMEDT,

Erevoorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

21 mei 2014

Zijne Majesteit de Koning brengt een werkbezoek aan de Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) in Genève. De Koning wordt ingelicht over de resultaten van de proefnemingen met de Large Hadron Collider (LHC). En over de toekomstperspectieven van de...

20 mei 2014

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen in de namiddag op het Kasteel te Laken de Ambassadeurs geaccrediteerd bij de Koning sinds 19 september 2013 en hun echtgenoten.

19 mei 2014

Zijne Majesteit de Koning heeft het stoffelijk overschot gegroet van de Heer Jean-Luc Dehaene, Minister van Staat en gewezen Eerste Minister.

19 mei 2014

Audiëntie voor Dhr. Elio DI RUPO,

Eerste minister.

16 mei 2014

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen op het Paleis te Brussel de leden van de uitvoerende comités van de Steunraden voor de Koning Boudewijnstichting van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

15 mei 2014

Sterk geïnteresseerd in de manier waarop jonge militairen voorbereid worden om de belangrijke rol die zij in onze strijdkrachten vervullen, brengt Zijne Majesteit de Koning in de voormiddag een werkbezoek aan de Algemene Directie Vorming. Tijdens dit bezoek wordt de Koning...

15 mei 2014

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid reikt in de namiddag de wetenschappelijke prijzen 2014 uit van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.) waarvan ze Erevoorzitster is. De wetenschappelijke prijzen van de G.S.K.E. ondersteunen Belgische universitaire...

15 mei 2014

Audiëntie voor Z.E. Dhr. Leung CHUN-YING,

Chief Executive van Hong Kong.

14 mei 2014 tot 10 juni 2014

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan: 

- op woensdag 14 mei 2014 tijdens een sessie in de eerste ronde in Flagey te Brussel,

- tijdens de sessies van de halve finale op zondag 18 mei en op dinsdag 20 mei 2014 in Flagey...