Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 27/01/2022
Bijvoorbeeld: 27/01/2022
25 september 2013

Audiëntie voor Dhr. Jean-Charles LUPERTO,

Voorzitter van de Raad van de Franse Gemeenschap, ter gelegenheid van het Feest van de Franse Gemeenschap.

25 september 2013

Audiëntie voor H.E. Mevr. Denise CAMPBELL BAUER,

Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika.

 

25 september 2013

Audiëntie voor Onderluitenant Simon DERWAEL,

laureaat van de Degen des Konings 2013.

24 september 2013

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen in de vooravond een concert bij, dat georganiseerd wordt door de Vereniging van de Adel van het Koninkrijk België (V.A.K.B.) ter ere van de troonsbestijging van de Koning, als hulde bij de 20 jaar Koningschap van Koning Albert...

24 september 2013

Audiëntie voor Dhr. Bart DE WEVER,

Voorzitter van de N-VA.

24 september 2013

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen op het Kasteel te Laken Graaf Jacques ROGGE, Erevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, en zijn echtgenote.

23 september 2013

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent woont in de voormiddag de eerste ontmoeting bij van Inlichtingen- en Actieagenten van de Tweede Wereldoorlog. Deze ontmoeting is georganiseerd door de Veiligheid van de Staat en vindt plaats in haar kantoren te Brussel.

 

23 september 2013

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent woont 's avonds, op uitnodiging van Baron Kesteloot en van Natuurpunt & Natagora, de avant-première bij van de film De Nieuwe Wildernis, een documentaire over natuurontwikkeling in de Nederlandse Oostvaardersplassen...

23 september 2013

Blijde Intrede in Limburg - Hasselt.

20 september 2013

Hare Koninklijk Hoogheid Prinses Astrid woont in de voormiddag het nationaal congres bij georganiseerd door de Sint Vincentiusvereniging, een vereniging die hulp biedt aan minderbedeelden. Dit congres wordt georganiseerd ter gelegenheid van het tweehonderdjarig jubileum van...