Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 06/12/2023
Bijvoorbeeld: 06/12/2023
17 december 2014

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bieden het traditionele Kerstconcert aan in het Paleis te Brussel. De Koning en de Koningin wensen in het bijzonder de personen te bedanken die bijgedragen hebben tot het goede verloop van de Koninklijke activiteiten in 2014. Het...

16 december 2014

Zijne Majesteit de Koning woont de viering bij van de 10de verjaardag van Belgodyssee in de studio Decorstraat van RTBF-VRT te Brussel. Hij reikt er ook de prijzen uit van de Belgodyssee 2014. Elk jaar verzamelt de wedstrijd zestien jongeren, die in tweetalige duo's België...

16 december 2014

Hare Majesteit Koningin Paola woont het jaarlijks kerstconcert bij van de Koningin Paolastichting in het Flagey-gebouw te Brussel. Het programma wordt opgeluisterd door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Frank Braley en met de deelname van de...

16 december 2014

Hare Majesteit de Koningin woont een academische zitting bij ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) in het Paleis der Academiën te Brussel.

16 december 2014

Audiëntie voor Dhr. Theo FRANCKEN,

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging.

15 december 2014

Audiëntie voor Dhr. Charles MICHEL,

Eerste Minister.

15 december 2014

Audiëntie voor Mevr. Hilde CREVITS,

...

13 december 2014

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de herdenkingsplechtigheid bij die de stad Bastenaken organiseert naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de Slag der Ardennen. De plechtigheid vindt plaats in aanwezigheid van hoge Amerikaanse gezagsdragers en...

12 december 2014 tot 16 december 2014

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wensen iedereen te bedanken die heeft bijgedragen tot de organisatie van de uitvaartplechtigheden voor Hare Majesteit Koningin Fabiola.

De Koning en de Koningin en de Leden van de Koninklijke Familie zijn...

10 december 2014 tot 12 december 2014

Burgers die de uitvaartplechtigheid van Hare Majesteit Koningin Fabiola op vrijdag 12 december 2014 in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal te Brussel wensen bij te wonen, worden uitgenodigd zich te melden bij de Protocoldienst van de FOD Binnenlandse Zaken via het...