Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 25/01/2021
Bijvoorbeeld: 25/01/2021
03 december 2020

Zijne Majesteit de Koning woont de prijsuitreiking van de journalistieke wedstrijd Belgodyssee bij en neemt het woord tijdens de plechtigheid. De ceremonie is te volgen via een livestream op de Facebookpagina’s van...

02 december 2020

Hare Majesteit de Koningin ontvangt de Belgische schrijver Bart Van Loo. De auteur van verschillende bestsellers raakte bekend bij het grote publiek dankzij zijn voorstellingen en boeken waar hij zich verdiept in de Franse cultuur, de literatuur en de geschiedenis.
De ontmoeting vond...

01 december 2020

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan de European Health Summit. Zij houdt een toespraak gewijd aan mentale gezondheid tijdens de zitting. De summit brengt via een virtuele manier beleidsmakers, vertegenwoordigers van de privésector en experten uit de medische wereld samen. De debatten...

01 december 2020

(Toespraak uitgesproken in het Engels)

Building back better for mental health

I am very pleased to be part of this conversation. I see this session as a great opportunity for us to help boost the visibility of mental health and wellbeing.

As you know, this is a subject I...

01 december 2020

Audiëntie met mevr. Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post.

30 november 2020

Audiëntie met dhr. Alexander De Croo,
Eerste minister.

25 november 2020

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan een webinar over gezonde voeding en voedselzekerheid. De webinar wordt georganiseerd door dhr. Qu Dongyu, Directeur-generaal van de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties). De sociale gevolgen van de COVID-pandemie treffen de meest...

25 november 2020

(Toespraak uitgesproken in het Frans)

Monsieur le Directeur général,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Mettre fin à l’insécurité alimentaire sous toutes ses formes est un objectif de longue date de la communauté internationale.

Il s’agit parfois d’intervenir...

25 november 2020

Audiëntie met dhr. Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën.

25 november 2020

Audiëntie met dhr. Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk.