Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 20/06/2024
Bijvoorbeeld: 20/06/2024
24 april 2024

ISEE | IDEA | IDO

 

Dames en heren,
Beste jongeren,

De voorbije drie jaar heeft het Koningin Mathilde Fonds veel mooie initiatieven gesteund die het sociaal ondernemerschap aanmoedigen en bevorderen. Jongeren die opkomen voor andere jongeren, die een...

22 april 2024

Audiëntie met dhr. Alexander De Croo, Eerste minister.

22 april 2024

Vanuit haar functie als Pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, opent Hare Majesteit de Koningin de 5de Wereldconferentie over Cacao die georganiseerd wordt door de FOD...

22 april 2024

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Lutter contre la pauvreté des petits producteurs de cacao, mieux les rémunérer grâce à des prix justes, mieux distribuer la valeur ajoutée tout au long de la filière menant du cacao au chocolat sont des thèmes qui me semblent très pertinents pour...

22 april 2024

Hare Koninlijke Hoogheid Prinses Astrid bezoekt het laboratorium voor neurobiologie van professor Ludo Van den Bosch in Leuven. Professor Van den Bosch heeft de Prijs Generet 2023 gewonnen voor zijn onderzoek naar amyotrofische laterale sclerose (ALS), ook bekend als de ziekte van Charcot. Deze...

19 april 2024

Eedafleggingen van Jhr. Eric de Formanoir de la Cazerie, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, mevr. Ria Mortier, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, dhr. Bart Willocx, eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, en dhr. Guido Vermeiren, procureur-generaal bij het hof...

17 april 2024

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en ter gelegenheid van de Buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april, ontvangt Zijne Majesteit de Koning de leden van de Europese Raad, staatshoofden en regeringsleiders, in het Koninklijk Paleis te Brussel voor...

16 april 2024 tot 18 april 2024

Op uitnodiging van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen Hunne Koninklijke Hoogheden de Groothertog en Groothertogin van Luxemburg een staatsbezoek aan België. België en Luxemburg zijn dankzij de koninklijke familiale banden, maar ook historisch, economisch, cultureel en...

16 april 2024

Enkel het gesproken woord geldt

Koninklijke Hoogheden, beste Henri, beste Maria Teresa,

Het is voor Mathilde en mij een groot genoegen om u te mogen verwelkomen na het warme onthaal dat ons in 2019 bij u te beurt viel!

Sinds die...