Home / Agenda / Een evenement zoeken

Een evenement zoeken:

Bijvoorbeeld: 05/06/2020
Bijvoorbeeld: 05/06/2020
18 februari 2020

Zijne Majesteit de Koning heeft deze voormiddag mevr. Rajae Maouane en dhr. Jean-Marc Nollet, covoorzitters van Ecolo, in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel. 

18 februari 2020

Zijne Majesteit de Koning brengt een bezoek aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), die dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. De RSZ staat garant voor een inning van de sociale bijdragen en de financiering van...

17 februari 2020

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola wonen de jaarlijkse eucharistieviering bij ter nagedachtenis van de overleden leden van de Koninklijke Familie. De mis vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Laken.

17 februari 2020

Zijne Majesteit de Koning heeft deze namiddag dhr. Maxime Prévot, voorzitter van cdH, in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel

17 februari 2020

Zijne Majesteit de Koning heeft deze namiddag mevr. Meyrem Almaci, voorzitter van Groen, in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel.

17 februari 2020

Zijne Majesteit de Koning heeft deze avond dhr. Bart De Wever, voorzitter van N-VA, in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel.

14 februari 2020

Zijne Majesteit de Koning heeft de heer Koen Geens in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel. Hij heeft aan de Koning een eindverslag uitgebracht en heeft verzocht van zijn opdracht ontheven te worden. De Koning heeft zijn ontslag aanvaard en zijn waardering uitgedrukt voor zijn inzet en...

13 februari 2020

Zijne Majesteit de Koning neemt deel aan de viering van het 125-jarig bestaan van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Hij spreekt er met de medewerkers over de werking van het VBO en hun taken. De viering vindt plaats in Bozar.

12 februari 2020

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent ontmoet de afgevaardigden van de familie van de slachtoffers van de treinramp in Buizingen op 15 februari 2010. Deze ceremonie vindt plaats in het Provinciehuis te Mons.

12 februari 2020

Mijnheer de Secretaris-generaal,
Dames en heren,

Dertig jaar geleden trad het Verdrag inzake de rechten van het kind in werking en bij die gelegenheid hield Koning Boudewijn hier in New York een toespraak voor de staatshoofden en regeringsleiders. Hij wees erop hoe belangrijk het...