Home / Koningin Fabiola

Koningin Fabiola

Doña Fabiola, Fernanda, Maria de las Victorias, Antonia, Adelaïda de MORA y ARAGON werd op 11 juni 1928 in Madrid geboren. In het gezin, dat zeven kinderen telde, is Doña Fabiola de derde dochter van Don Gonzalo Mora Fernandez, Riera del Olmo, Graaf van Mora, Markies van Casa Riera, en van Doña Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz, Barroeta-Aldamar y Elio.

Reeds als jong meisje was zij vooral sociaal en cultureel gericht. Na haar opleiding als verpleegster werkte zij in een ziekenhuis in Madrid. Koningin Fabiola spreekt naast haar moedertaal Spaans ook vlot Nederlands, Frans, Engels, Duits en Italiaans.

Op 15 december 1960 trouwde zij met Zijne Majesteit Koning Boudewijn.

Na het overlijden van Koningin Elisabeth in 1965 verleende Koningin Fabiola haar Hoge Bescherming aan de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België vzw. Ze werd tevens Erevoorzitster van de vzw.

In september 1993 nam zij het Erevoorzitterschap van de Koning Boudewijnstichting op zich. Opgericht in 1976 naar de wens van de Koning ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van zijn troonsbestijging, zet de Stichting zich vooral in voor de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking.

Het persoonlijke engagement van de Koningin gaat voornamelijk uit naar sociaal werk en naar het welzijn van kinderen en jongeren. Zij richtte in het Koninklijk Paleis een sociaal secretariaat van de Koningin op dat de vele verzoeken om bijstand behandelt.

Via het Koningin Fabiolafonds voor Geestelijke Gezondheid ondersteunt zij acties ten behoeve van mensen met psychische stoornissen en een mentale handicap.

De laatste jaren heeft de Koningin, in nauwe samenwerking met de verantwoordelijken van het Vlaamse en Franstalige basisonderwijs, haar steun verleend aan studieprogramma's voor de preventie en behandeling van dyslexie bij jonge kinderen.

Na het overlijden van Koning Boudewijn heeft Koningin Fabiola hun sociale werkzaamheden onverminderd voortgezet, nog steeds met een bijzondere aandacht voor de allerarmsten.

Koningin Fabiola overleed op 5 december 2014 te Laken.