Home / Koninklijke Familie / Geschiedenis / Koning Leopold I

Koning Leopold I

1790
Op 16 december wordt in het Beierse Coburg Leopold, Joris, Christiaan, Frederik geboren als zoon van Zijne Hoogheid Franz, Hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld.

1795
De Russische Tsaar benoemt Leopold tot kolonel van het regiment Izmajlovski van de keizerlijke wacht. Zeven jaar later wordt hij generaal.

1806
Het hertogdom wordt bezet door Napoleons troepen. Leopold verblijft in Parijs en wordt een opvallende personaliteit aan het keizerlijk hof. Hij wijst een aanbod van de Keizer af om vleugeladjudant te worden. Nadien neemt hij deel aan de campagnes tegen Napoleon.

1815
Leopold krijgt de Engelse nationaliteit, wordt tot field marshall benoemd en huwt met prinses Charlotte, erfprinses van de Engelse troon. Een jaar later brengt ze een doodgeboren kind ter wereld en sterft.

1830
Leopold weigert de Griekse troon.

1831
Op 21 juli legt hij de eed af als eerste Koning der Belgen. Hij zal het overgrote deel van zijn regering wijden aan de consolidering van de jonge staat.
Op 2 augustus valt het Nederlandse leger het opstandige België binnen. Het is slechts door de tussenkomst van de grote mogendheden dat de nieuwe staat wordt gered. Maar het land komt er verzwakt uit. Het verliest grondgebied en moet Nederland tolrechten betalen voor de scheepsdoorgang op de Schelde. (Het Verdrag der XXIV artikelen.)

1832
Op 9 augustus huwt Leopold met Louise-Marie van Orléans, dochter van Louis-Philippe, Koning van de Fransen.

1835
De eerste spoorlijn van het continent (Brussel-Mechelen) wordt ingewijd. Het is de bekroning van een project waaraan de Koning sinds 1832 werkte.

1842
Leopold bepleit een wetgeving over vrouwen- en kinderarbeid. Maar de tijd is er nog niet rijp voor.

1848
Een republikeinse revolutie verjaagt Louis-Philippe van de Franse troon. Die revolutie deint uit over heel Europa, maar België blijft gespaard, vooral dankzij de diplomatieke inspanningen van de Koning.

1850
Op 11 oktober overlijdt Koningin Louise-Marie.

1865
Op 10 december sterft Koning Leopold I.