Home / Koninklijke Familie / Geschiedenis / Koning Leopold II

Koning Leopold II

1835
Op 9 april wordt in Brussel Leopold, Louis, Philippe, Marie, Victor geboren als zoon van Leopold I en Louise-Marie.

1853
Prins Leopold neemt zitting in de Senaat waarvan hij van rechtswege lid is. Op 22 augustus huwt hij met Marie-Henriette van Habsburg-Lotharingen, Aartshertogin van Oostenrijk. Zij hadden vier kinderen: Louise-Marie (1858-1924), Leopold (1859-1869), Stéphanie (1864-1945) en Clémentine (1872-1955).

1865
Op 17 december legt Leopold de grondwettelijke eed af.

1876
De Koning organiseert op 12 december in het Paleis te Brussel een internationale conferentie van geografen en ontdekkingsreizigers rond de verkenning van Midden-Afrika. Daaruit groeit in 1877 de "Association internationale pour la civilisation et l'exploration de l'Afrique centrale" (Internationale vereniging voor de beschaving en de verkenning van Midden-Afrika).

1878
Leopold II richt in samenwerking met de Britse ontdekkingsreiziger Stanley het "Comité d'Etudes du Haut-Congo" op, dat in 1879 de "Association internationale du Congo" werd.

1885
De Conferentie van Berlijn erkent de Kongo Vrijstaat met Leopold II als staatshoofd. Datzelfde jaar stemde het Belgische Parlement er mee in dat Leopold II ook staatshoofd van de Kongostaat werd.

1890
Op de Internationale Conferentie van Brussel wordt op 2 juli een internationaal verdrag tegen de Afrikaanse slavenhandel en slavensmokkel ondertekend. Dit verdrag ligt aan de basis van een campagne tegen de slavernij in Afrika.

1902
Op 19 september overlijdt Koningin Marie-Henriette te Spa.

1904
De reputatie van Leopold II en zijn overzeese onderneming worden in vraag gesteld als gevolg van het wangedrag van Europeanen in Afrika. De Koning roept een internationale onderzoekscommissie in het leven die de verdiensten van het koninklijk beleid in Kongo erkent, maar ook wijst op wantoestanden.

1908
De wet van 18 oktober maakt van Kongo Vrijstaat een Belgische kolonie.

1909
Op 14 december ondertekent de Koning de Wet op de dienstplicht. Hij overlijdt drie dagen later.