Home / Koninklijke Familie / Geschiedenis / Koning Leopold III

Koning Leopold III

1901
In Brussel wordt Leopold, Philippe, Karel, Albert, Meinrad, Hubert, Marie, Miguel geboren als zoon van Prins Albert en Prinses Elisabeth, hertogin in Beieren, de toekomstige Koning en Koningin der Belgen. De toenmalige Koning, Leopold II, was zijn grootoom en peter.

1909
Bij de dood van Leopold II bestijgt Albert de troon en wordt Leopold Hertog van Brabant, de titel die in België aan de kroonprins wordt gegeven.

1915
Leopold neemt dienst bij het leger in het 12de Linie-regiment.

1920
Hij gaat naar de Militaire School.

1922
Hij wordt Onderluitenant bij het 1ste Grenadiers.

1925
Hij onderneemt een lange studiereis door Kongo.

1926
Prins Leopold ontmoet in Stockholm de Zweedse Prinses Astrid, geboren op 17 november 1905, dochter van Prins Carl en nicht van Koning Gustav V. In november van datzelfde jaar vindt het huwelijk plaats.

1927
Op 11 oktober wordt Prinses Josephine-Charlotte geboren. Zij was Groothertogin van Luxemburg van 1964 tot 2000.

1930
Op 7 september wordt Prins Boudewijn (Koning der Belgen van 1951 tot 1993) geboren.

1934
Op 23 februari volgt Koning Leopold III Koning Albert I op.
Op 6 juni wordt Prins Albert geboren, toekomstig Koning der Belgen (1993 - ).

1935
Tijdens een reis in Zwitserland verliest de Koningin het leven in een verkeersongeval in Küssnacht en wordt de Koning gewond.

1939
België verklaart zich neutraal; België was tot dan toe een bondgenoot van Frankrijk en Groot-Brittannië. De Vorst hoopt dat het land aldus aan de Duitse dreiging kan ontkomen.

1940
Op 10 mei valt Nazi-Duitsland niettemin België binnen. Op 28 mei heeft Koning Leopold III, opperbevelhebber van het Belgisch leger, geen andere keuze dan de onvoorwaardelijke overgave.

De regering die zich in Frankrijk heeft teruggetrokken, is het daarmee niet eens. Dat ligt mee aan de basis van de "Koningskwestie", die in 1950 tot de troonsafstand van de Vorst leidde.

1941
Leopold huwt met Lilian Baels, die voortaan de titel Prinses van Retie draagt. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren: Alexander, Marie-Christine en Maria-Esmeralda.

1944
Op 7 juni, één dag na de landing van de geallieerde troepen op het continent, worden de Koning en zijn familie naar Duitsland en later naar Oostenrijk gedeporteerd.

De Amerikaanse troepen bevrijden hen op 7 mei 1945. De Koning keert echter niet meteen naar België terug : door het verzet van een deel van de bevolking wordt het Regentschap van Prins Karel, Graaf van Vlaanderen en broer van de Koning, verlengd wegens de "onmogelijkheid om te regeren" van Leopold III.

1950
Omdat geen politieke oplossing wordt gevonden voor het conflict rond de Koning, laat de regering een wet goedkeuren om een volksraadpleging te houden rond de vraag of de Vorst mag terugkeren. Het antwoord van de kiezers is ja (met 57,68 %), met echter grote verschillen naar gelang van de regio's.

Op 20 juli laat de regering (krachtens de volksraadpleging) door de Kamers vaststellen dat er een einde is gekomen aan de "onmogelijkheid om te regeren".

Op 22 juli keert de Koning naar Brussel terug.

Na hevige incidenten, stelt Leopold III op 11 augustus voor om de koninklijke macht over te dragen aan zijn zoon, Prins Boudewijn. Deze wordt daarmee "Koninklijke Prins".

1951
Leopold III stelt vast dat het onmogelijk is de Belgen rond zijn persoon te verzoenen. Om de gemoederen te bedaren beslist hij aan de Troon te verzaken. Prins Boudewijn volgt hem op 17 juli 1951 op. Daarna wijdde Koning Leopold III zich vooral aan wetenschappelijk werk en ontdekkingsreizen.

1983
Op 25 september overlijdt Leopold III.