Home / Koninklijke Familie / Prins Laurent

Prins Laurent

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent, de jongste zoon van Koning Albert II en Koningin Paola, is op 19 oktober 1963 te Brussel geboren.

Hij doet zijn middelbare studies, gedeeltelijk, aan het Pius X College te Antwerpen, in het Nederlands, en gedeeltelijk in de Koninklijke Cadettenschool te Laken (Brussel), in het Frans. Daarna gaat hij naar de Koninklijke Militaire School waar hij de academische vorming ontvangt die alle officieren van de Krijgsmacht volgen. Na zijn studies , kiest hij om de Marine te dienen. Net zoals zijn vader dat had gedaan.

Hij krijgt zijn marine vorming aan boord van verschillende fregatten en mijnenjagers. In september 1985 wordt hij tot Vaandrig-ter-zee Tweede klasse benoemd en op 30 oktober van datzelfde jaar legt hij de eed als officier af. Zoals alle andere marineofficieren van het korps Dek moet hij zich in een of ander activiteitsdomein specialiseren. Prins Laurent kiest voor de specialiteiten: duiker en helikopterpiloot.

In september 1989, wordt Prins Laurent tot Luitenant-ter-zee gepromoveerd. Enkele maanden later, na zijn vorming te hebben voltooid, overhandigt wijlen Koning Boudewijn, zijn oom, hem de vleugels van helikopterpiloot.

Prins Laurent werd op 15 november 1994 tot Fregatkapitein bevorderd.

Na beïndiging van zijn militaire vorming, vertrekt Prins Laurent naar de Verenigde Staten waar hij stage loopt in verschillende privé bedrijven, bij het Internationaal Monetair Fonds, bij de Wereldbank, en bij de Verenigde Naties, in het kader van de programma’s voor ontwikkeling en leefmilieu.

Terug in België, loopt hij stage bij de Europese Commissie waar hij zich toelegt op de kwaliteit van het leven en van het leefmilieu. Hij ontvangt de Prijs Emile Noël voor zijn originele bijdrage.

De Stichting Prins Laurent, opgericht in 1995, beoogt het welzijn van huisdieren en wilde dieren. De Prins is de Voorzitter van de Stichting. Hij is eveneens Voorzitter, van de European Research Group for Alternative Toxicity Testing (ERGATT).

Prins Laurent is met Claire Coombs in het huwelijk getreden op 12 april 2003, te Brussel. Zij werd Prinses van België in 2003.

Het Prinsenpaar heeft drie kinderen: Prinses Louise, Sophie, Mary, geboren op 6 februari 2004; Prins Nicolas, Casimir, Marie en Prins Aymeric, Auguste, Marie, geboren op 13 december 2005.

Op 26 juni 2004, wordt de Prins tot Kapitein-ter-zee benoemd.

De Prins is ook erevoorzitter van het Nationaal Orkest van België.

De Prins neemt deel aan de openbare activiteiten van de Koninklijke Familie.