Home / Koninklijke Familie / Prinses Astrid

Prinses Astrid

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, Prinses van België, werd geboren in Brussel op 5 juni 1962. Zij is het tweede kind van Koning Albert II en Koningin Paola.

Sinds oktober 2013 leidt Prinses Astrid de economische missies van België, als vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning. Deze gezamenlijke missies oogsten waardering voor hun bijdrage tot de ontwikkeling van de economische en handelsrelaties van België en haar Gewesten met tal van buitenlandse partners. Ze laten toe om bruggen te bouwen tussen Belgische en buitenlandse bedrijven, en tussen de deelnemende Belgische bedrijven onderling.

Naast haar opdrachten voor de economische missies, wijdt Prinses Astrid veel aandacht medische en wetenschappelijke thema's. Zij is ere-voorzitster van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE), en steunt de Wetenschappelijke en Medische Fondsen van de Koning Boudewijnstichting. Ter ondersteuning van het fundamenteel geneeskundig onderzoek in verscheidene domeinen, onderhoudt Prinses Astrid contacten met de wetenschappelijke wereld, onder meer door bezoeken of door deelname aan prijsuitreikingen en colloquia.

Ook engageert Prinses Astrid zich voor de strijd tegen epidemiëen en pandemieën, zoals haar jarenlange inzet als Speciale Gezant van het Roll Back Malaria partnership (RBM) voor de strijd tegen malaria, of als ere-voorzitster van de Damiaanactie tegen lepra en tuberculose.

Prinses Astrid is ook Erelid van het directiecomité van het Internationaal Paralympic Committee (IPC), en zet zich in voor de Special Olympics.

Als Speciaal Gezant voor de Ottawa-Conventie, tegen de anti-persoonsmijnen, ijvert Prinses Astrid sinds 2013 ervoor om ook de laatste overblijvende landen, die de Conventie tegen deze mijnen nog niet ondertekenden, ertoe te bewegen om alsnog toe te treden.

De Prinses heeft bijzondere aandacht voor diegenen in onze maatschappij die tussen de mazen van het net dreigen te vallen en ondersteunt initiatieven ten behoeve van kansarmen, in het bijzonder voor kinderen, alleenstaande moeders en laaggeschoolden, zoals de Stichting Pelicano, of de Voedselbanken. Prinses Astrid staat open voor initiatieven van andere verenigingen die zich inzetten voor humanitaire doelen.

Vanaf 1996 tot 2013 zetelde Prinses Astrid in de Senaat, als Senator van rechtswege. Zij werd op 22 mei 1997 lid van de krijgsmacht en werd Kolonel bij de Medische Component.

De Prinses neemt deel aan de officiële activiteiten, die horen bij de taken van de Koninklijke Familie.

Prinses Astrid studeerde kunstgeschiedenis in Leiden, Nederland. Zij vervolgde haar opleiding in Genève, aan het "Institut d'Etudes européennes", en in Michigan (Verenigde Staten).

Op 22 september 1984 trad Prinses Astrid in Brussel in het huwelijk met Lorenz, Aartshertog van Oostenrijk-Este, die Prins van België werd in 1995. De Prins werd geboren in Boulogne-Billancourt, op 16 december 1955.

Het Prinsenpaar heeft vijf kinderen, allen in België geboren: Amedeo (21 februari 1986), Maria Laura (26 augustus 1988), Joachim (9 december 1991), Luisa Maria (11 oktober 1995) en Laetitia Maria (23 april 2003).