Home / Koninklijke Familie / Prinses Astrid

Prinses Astrid

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, Prinses van België, werd geboren te Brussel op 5 juni 1962. Zij is het tweede kind van Koning Albert II en Koningin Paola.

Na haar middelbare studies in Brussel, studeerde Prinses Astrid gedurende één jaar kunstgeschiedenis te Leiden, Nederland. Zij voltooide haar opleiding in Genève, aan het "Institut d'Etudes européennes", en in Michigan (Verenigde Staten).

Op 22 september 1984 trad Prinses Astrid te Brussel in het huwelijk met Lorenz, Aartshertog van Oostenrijk-Este, die Prins van België werd in 1995.

Het Prinsenpaar heeft vijf kinderen, allen in België geboren: Amedeo (21 februari 1986), Maria Laura (26 augustus 1988), Joachim (9 december 1991), Luisa Maria (11 oktober 1995) en Laetitia Maria (23 april 2003).

Prinses Astrid heeft altijd veel aandacht gehad voor diegenen in onze maatschappij die tussen de mazen van het net dreigen te vallen en ondersteunt initiatieven ten behoeve van kansarmen, in het bijzonder voor alleenstaande moeders en laaggeschoolden.

Eind juni 2009 heeft de Governing Board van het International Paralympic Committee (IPC) de benoeming geratificeerd van Prinses Astrid als lid van de IPC Honorary Board.

Eind januari 2010 deelde de vzw Damiaanactie mede dat Prinses Astrid het erevoorzitterschap had aanvaard van deze organisatie. Prinses Astrid volgt hiermede H.M. Koningin Fabiola op .

Als Erevoorzitster van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE) en van de Wetenschappelijke en Medische Fondsen van de Koning Boudewijnstichting, legt Prinses Astrid zich toe op de ondersteuning van fundamenteel geneeskundig onderzoek . Ze engageert zich voor de strijd tegen epidemieën en pandemieën, onder meer als Speciale Gezant van het Roll Back Malaria partnership (RBM) voor de strijd tegen malaria tussen 2007 en 2015. De Prinses zet zich ook in voor geweldslachtoffers n het kader van de strijd tegen antipersoonsmijnen.

Op 20 juni 2013 heeft het Sekretariaat van het Verdrag van Ottawa inzake het verbod op anti personeelsmijnen bekendgemaakt dat Prinses Astrid - als Speciaal Gezant van het Verdrag - deel uitmaakt  van een werkgroep die op diplomatiek niveau zal ijveren voor  de ondertekening van het Verdrag door Staten die tot dusver nog niet toegetreden zijn.

Prinses Astrid  werd  op 22 mei 1997, lid van de krijgsmacht. Zij is Kolonel bij de Medische Component.

De Prinses neemt deel aan de openbare activiteiten van de Koninklijke Familie.

Prinses Astrid heeft op vraag van de Koning, zijn vertegenwoordiging opgenomen tijdens de handelsmissies naar Angola & Zuid-Afrika en India in 2013, naar Colombia & Peru en Maleisië & Singapore in 2014 en naar Canada, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten in 2015.