Home / Koninklijke initiatieven / Hulpfonds van de Koningin

Hulpfonds van de Koningin

De vzw Hulpfonds van de Koningin heeft als doel hulp te verstrekken aan behoeftigen en in dringende nood verkerende personen.

De hulpvragen die aan de Koning en de Koningin worden gericht hebben vooral betrekking op financiële, woning- en/of sociale problemen. Deze aanvragen worden niet behandeld door de vzw Hulpfonds van de Koningin, maar wel door de Dienst Rekwesten en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Elke aanvraag wordt onderzocht door de Dienst Rekwesten en Sociale Zaken en kan aanleiding geven tot een van de volgende acties:

  • Advies of raad aan de betrokkene(n) en verwijzing naar een geschikte hulpinstelling.
  • Contact via de dienst sociale zaken en hulpverzoeken met de officiële instanties of betrokken instellingen (Federale Overheidsdienst, gemeente, OCMW, Famifed, RIZIV, Woningfonds, RVA, enz.) voor onderzoek of behandeling van de situatie.

Voor elke sociale aanvraag wordt een onderzoek gevraagd aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk of aan een erkende en bevoegde sociale dienst. Indien de aanvraag om financiële steun gegrond is, kan een éénmalige financiële gift worden toegekend door de Dienst Sociale Zaken en Rekwesten.

De vzw Hulpfonds van de Koningin staat volledig los van de Civiele Lijst van de Koning en heeft een eigen Raad van Bestuur.