Home / Koninklijke initiatieven / Koningin Fabiolafonds

Koningin Fabiolafonds

Platform voor uitwisseling van ideeën en nieuwe initiatieven

Het Koningin Fabiolafonds werd opgericht op 10 oktober 2004 - Werelddag van de Geestelijke Gezondheid - in de schoot van de Koning Boudewijnstichting  en zet de werking verder van de voormalige Koningin Fabiolastichting.

De algemene doelstelling van het Fonds bestaat erin activiteiten op te zetten en projecten te ondersteunen met betrekking tot de geestelijke gezondheid en de uitwisseling te bevorderen van ideeën en 'goede praktijken' tussen organisaties en verenigingen in en buiten de zorgsector.

Vijf specifieke doelstellingen:

 • het belang van geestelijke gezondheid in onze samenleving duidelijk stellen
 • gebruikers en hun families betrekken in inhoud en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg
 • zorgverleners werkzaam in de diverse zorgvormen van de geestelijke gezondheid ondersteunen
 • de diverse betrokken geledingen en actoren stimuleren tot actieve participatie in het optimaliseren van de geestelijke gezondheid
 • de reflectie ondersteunen met betrekking tot bepaalde probleempunten in de geestelijke gezondheids(zorg)

 

Cyclus operatie

Eerste cyclus (2007-2009)

De eerste driejaarlijkse cyclus had als thema Werk en geestelijke gezondheid. Zowel de uitval uit het arbeidscircuit als de (re-)integratie via arbeid van mensen met psychische problemen kwamen aan bod.

Tweede cyclus (2010-2014)

De tweede cyclus stelde het Koningin Fabiolafonds in staat om haar actie rond het thema Werk en Geestelijke Gezondheid voort te zetten.

In 2011 ging het Koningin Fabiolafonds samenwerken met het Julie Rensonfonds en de Koning Boudewijnstichting om nog doeltreffender te kunnen zijn.

De drie partners besloten de krachten te bundelen en stelden de volgende vier doelstellingen voorop :

 • psychische kwetsbaarheid erkennen en zichtbaarheid geven
 • een benadering promoten die de autonomie van de patiënt en zijn netwerk bevordert
 • de rechten van psychiatrische patiënten verdedigen
 • gebruikmaken van reeds opgedane ervaring

Het Koningin Fabiolafonds, het Julie Rensonfonds en de Koning Boudewijnstichting waren op verschillende manieren actief: ondersteuning van projecten en toekenning van beurzen en aanmoedigingsprijzen in België om het profesionele (her)inschakelingstraject van mensen met psychische stoornissen te verbeteren; onderzoek naar de valkuilen van inactiviteit; organisatie van focusgroepen en interviews (verzamelen van ervaringen van gebruikers) om de gebruikers een stem te geven bij het bouwen van bruggen tussen de arbeidswereld en de wereld van de geestelijke gezondheidszorg; opstelling van aanbevelingen vanuit het standpunt van de gebruikers om een betere samenwerking tussen de zorg- en werksystemen tot stand te brengen.

De Fondsen en de Stichting hebben voor 2013-2014 ook twee onderzoeken gepland over de praktische begeleiding en de ondersteunende diensten waarop mensen met psychische problemen en hun omgeving een beroep doen om hun levenskwaliteit te verbeteren. Deze onderzoeken, uitgevoerd door de Universiteit van Bergen en de KUL-LUCAS, hebben in 2015 geleid tot de uitgave van twee publicaties: ‘Herstel in de praktijk – Psychisch kwetsbare personen beter ondersteunen’ en ‘Herstellen doe je zelf– Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid’.

Derde cyclus (2015-2019)

Het Koningin Fabiolafonds, dat nog altijd samenwerkt met het Fonds Julie Renson en de Koning Boudewijnstichting, werken rond drie doelstellingen:

 • de organisaties versterken die actief zijn op het gebied van herstel van geestelijke gezondheid
 • een onderzoek uitvoeren over de beelden die in de samenleving bestaan in verband met psychische problemen, ter versterking van de initiatieven die bedoeld zijn om het beeld van psychische aandoeningen in de samenleving te nuanceren
 • initiatieven ondersteunen die jongeren helpen om de moeilijke stap te zetten van adolescentie naar volwassenheid

Vierde cyclus (2020-2024)

Het Koningin Fabiolafonds, het Julie Rensonfonds en de Koningin Boudewijnstichting zullen zich allereerst toespitsen op de essentiële verbanden tussen geestelijke gezondheid en eerstelijnszorg. In eerste instantie zullen zij een inventaris opstellen van bestaande goede praktijken, zowel in België als op internationaal vlak. In tweede instantie zullen zij de goede praktijken die zijn vastgelegd ondersteunen en verspreiden in België.

Na de vorige cyclus op ambulante zorg te hebben gewerkt, zullen het Koningin Fabiolafonds, het Julie Rensonfonds en de Koning Boudewijnstichting ondersteuning bieden aan de professionals in de ziekenhuizen.

Allereerst zullen zij aan de professionele zorgverleners en de gebruikers voorstellen om een denkoefening te maken over de rol van het ziekenhuis in het herstelproces van de gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg (hoe moet het ziekenhuis zich organiseren om het beste zorgtraject voor de gebruikers te verzekeren?).

Vervolgens zullen zij ondersteuning bieden aan projecten die de ziekenhuizen zullen helpen om hun rol te spelen in het herstelproces van de gebruikers, in overleg met de andere actoren binnen het zorgteam en binnen het (ambulante) netwerk, met respect voor ieders plaats en rol.

Contact:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2-549.61.73
Fax: +32 (0)2-511 52 21
www.kbs-frb.be