Home / Koninklijke initiatieven / Stichting Koningin Paola

Stichting Koningin Paola

In december 1992 werd op vraag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Paola, een stichting opgericht.

Deze stichting had tot doel fondsen te verzamelen om op efficinte wijze steun te verlenen aan organisaties die in België jongeren helpen te rentegreren in de maatschappij.

Naast hulp aan de talrijke verenigingen die in dit domein actief zijn in alle delen van het land, heeft de Stichting belangrijk werk geleverd op het gebied van onderwijs.

De Koningin Paolaprijs voor het basisonderwijs werd in 1997 voor de eerste maal uitgereikt aan leerkrachten die erin geslaagd zijn een meerwaarde te geven aan hun beroep.

In 1998 werd dezelfde prijs ook toegekend aan leerkrachten uit het middelbaar onderwijs. Sindsdien wordt de prijs afwisselend uitgereikt aan het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs.

In 2005 werd tevens een speciale Prijs ter bevordering van het wetenschappelijke onderwijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt om de 3 jaar, alternerend met de Prijzen voor het basis- en middelbaar onderwijs, uitgereikt.

Daarnaast zet de Stichting, via haar programma School van de Hoop, initiatieven op touw ten behoeve van scholen die in een sociaal moeilijke omgeving gelegen zijn.

Net als de Koning Boudewijnstichting werkt de Stichting Koningin Paola volledig autonoom en beschikt zij over een beperkt team vaste medewerkers, aangevuld met vrijwilligers.

Contact:

Stichting Koningin Paola
Slegerslaan 356
postbus 17
1200 Brussel
Tel.: +32 (0)2-762.92.51
info@sk-fr-paola.be
www.sk-fr-paola.be