Home / Monarchie / Belangrijke Data

Belangrijke Data

Nationale Feestdag, 21 juli

Bij decreet van het Nationaal Congres van 19 juli 1831 werd bepaald dat de verjaardag van de septemberdagen van 1830 jaarlijks met volksfeesten herdacht zou worden. De wet van 20 augustus 1880 bepaalde dat de Nationale Feestdag elk jaar de derde zondag van augustus zou vallen. De wet van 27 mei 1890 ten slotte stelde dat 21 juli, verjaardag van de eedaflegging van Koning Leopold I, voortaan als Nationale Feestdag zou gelden. De twee daaropvolgende dagen zullen er ook festiviteiten gehouden worden, maar deze dagen zullen niet als feestdagen beschouwd worden.

21 juli 1890 was dus de eerste 21 juli die als Nationale Feestdag werd gevierd.

Wat het defilé betreft is het zo dat op 22 juli 1890 er een militair en burger defilé plaatsvond. In 1895 had het defilé plaats op 23 juli. Het is pas in 1905 dat de datum van het defilé definitief 21 juli werd. Dit defilé heeft gewoonlijk plaats op het Paleizenplein te Brussel.

Koningsdag, 15 november

Sinds 1866 wordt Koningsdag gevierd op 15 november, de datum van het naamfeest van Leopold (in de Germaanse kalender) en van Albert (in de gewone kalender).

Tijdens het regentschap van Prins Karel werd soms de benaming "Feest van de Dynastie" gebruikt. Deze benaming is echter fout, zoals bevestigd werd in een omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1953.

Herdenking gestorven leden van de Koninklijke familie, 17 februari

Op 17 februari 1935 werd een misviering gehouden ter nagedachtenis van het overlijden van Koning Albert I, die omkwam tijdens een ongeval in Marche-les-Dames in 1934. Na het overlijden van Koningin Astrid op 29 augustus 1935 werd beslist op 17 februari alle gestorven leden van de Koninklijke familie te herdenken. De mis die elk jaar op die datum wordt opgedragen in de Kerk van Laken is een familiale ceremonie.