Home / Monarchie / Civiele Lijst

Civiele Lijst

De Civiele Lijst van de Koning omvat alle middelen die de Natie ter beschikking stelt van het Staatshoofd om hem in staat te stellen de Koninklijke functie in al haar aspecten en met de gepaste waardigheid uit te oefenen. Zij wordt, in uitvoering van artikel 89 van de Grondwet, vastgelegd bij het begin van het Koningschap, voor de volledige duur ervan. Naast de financiële middelen worden ook gebouwen, die tot het patrimonium van de Federale Staat behoren, met hetzelfde doel ter beschikking gesteld.