Home / Monarchie / Civiele Lijst / Koninklijke verzameling

Koninklijke verzameling

De Koninklijke Verzameling bestaat uit een uitgebreid gamma kunst- en decoratieve voorwerpen zoals beeldhouwwerken, schilderijen, meubels, zilverwerk en porselein. Deze Verzameling behoort toe aan de Belgische Staat, die ze voor gebruik ter beschikking stelt van de Koning.

Een Belgische verzameling

Bij de oprichting van de Belgische Monarchie omvatte de Verzameling kunstvoorwerpen en meubels van Franse en Nederlandse oorsprong, die hadden gediend voor de inrichting van de Koninklijke en Keizerlijke residenties in de Nederlanden.

Dit geheel is nadien aangevuld met de belangrijke kunstverzameling van Koning Leopold II, en met objecten die werden aangeschaft voor de inrichting van de nieuwe Staatsiezalen. Het merendeel hiervan was van Belgische oorsprong, waardoor de Verzameling een getrouw beeld geeft van de artistieke productie in ons land tijdens de 19de eeuw. Vooral de schilderijenverzameling is representatief voor de grote kunstcollecties van deze periode. De waarde ervan is des te groter omdat ze in haar geheel bewaard is gebleven.

Een levende verzameling

Later werd de Verzameling verder uitgebreid met een kleine kern werken uit de nalatenschappen van Koning Albert I en Koningin Elisabeth en van de Graven van Vlaanderen. Tijdens het Koningschap van Koning Albert II werd de Verzameling substantieel aangevuld met werk van Jan Fabre, Marthe Wéry, Dirk Braeckman, Patrick Corillon en Michael Borremans.

Tijdens de zomeropening van het Koninklijk Paleis te Brussel voor het publiek is een deel van deze Verzameling te bezichtigen. Het Empiremeubilair en de wandtapijten uit Beauvais in de Witte Salons, de wandtapijten naar kartons van Goya in het gelijknamige salon en de hedendaagse kunstwerken hierboven vermeld zijn hiervan representatieve voorbeelden.