Home / Monarchie / De Koninklijke functie

De Koninklijke functie

Op politiek vlak vertaalt de actie van de Koning zich niet door een eigen of persoonlijk gezag dat hij zou kunnen uitoefenen buiten de samenwerking met de ministers. Het is via advies, suggesties, waarschuwingen en aanmoedigingen dat de Koning een invloed uitoefent op de politieke hoofdrolspelers.

Zijn optreden past in een sfeer van continuïteit, van duur, van langetermijnobjectieven voor het land en de staat. Deze activiteit van de Koning uit zich in de dialoog die hij voert met alle actoren van het politieke besluitvormingsproces.

Daarom ontmoet de Koning niet enkel vertegenwoordigers van de politieke wereld maar ook vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende sectoren. Deze ontmoetingen, waarvan de inhoud steeds vertrouwelijk blijft, vormen een waardevolle bron van informatie voor de Koning en bieden hem de gelegenheid zijn invloed uit te oefenen.

Het belang en de invloed van het politieke optreden van de Koning variëren naargelang de omstandigheden en het ritme van het openbaar leven. Zijn optreden moet vooral constant zijn. Op bepaalde ogenblikken treedt de Koning echter duidelijker op de voorgrond, ook al wordt hij steeds gedekt door de ministeriële verantwoordelijkheid, namelijk in de periodes van regeringsvorming.

De Voorzitters van de gewest- en gemeenschapsregeringen leggen de eed af in handen van de Koning. Hij ontvangt ook de leden van de regeringen en parlementen van de gewesten en gemeenschappen in audiëntie.