Home / Monarchie / Monarchie en bevolking

Monarchie en bevolking

Zijn audiënties en talrijke verplaatsingen in het land hebben tot doel de Koning een duidelijk beeld te geven van de toestand van het land, de projecten die in uitvoering zijn, de problemen van de mensen, hun zorgen, hun klachten, hun eisen en hun verwachtingen. Hij spreekt erover met de Ministers.

De Koningin en de andere leden van de Koninklijke Familie laten eveneens hun belangstelling blijken voor de verschillende sectoren van de samenleving door talrijke bezoeken in het land.

De Koning en de Koningin alsook de andere leden van de Koninklijke Familie verlenen regelmatig gunsten aan groeperingen: de titel "koninklijk", de permanente of punctuele Hoge Bescherming, een prijs of een brevet van Gebrevetteerd Hofleverancier.

Andere blijken van belangstelling vanwege onze Vorsten komen eerder individuele personen ten goede, zoals diegenen die hen verzoekschriften richten, de jubilarissen en de petekinderen.