Home / Monarchie / Monarchie en bevolking / Audiënties

Audiënties

Wekelijks ontvangt de Koning de Eerste Minister in audiëntie.

Hij verleent ook audiënties aan leden van de federale regering en van de gewest- en gemeenschapsregeringen, parlementsleden en andere politieke leiders evenals aan vertegenwoordigers van de economische, sociale, culturele en wetenschappelijke wereld, van de universiteiten, uit militaire middens en van de mediasector. Ook worden hoge ambtenaren ontvangen, evenals gezagsdragers uit de provincie- en gemeentebesturen.

De Koning ontvangt ook tal van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, zoals Staatshoofden of ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen overhandigen of een afscheidsbezoek afleggen.

Volgens een gevestigde gedragsregel wordt de inhoud van de gesprekken niet in de openbaarheid gebracht. De audiënties worden dagelijks meegedeeld door de Dienst Media & Communicatie van het Koninklijk Paleis.