Home / Monarchie / Monarchie en bevolking / Blijken van belangstelling

Blijken van belangstelling

Andere blijken van belangstelling vanwege de Vorsten komen eerder individuele personen ten goede. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

Verzoekschriften

De behandeling van en het gevolg gegeven aan de talrijke verzoekschriften die de Koning dagelijks ontvangt, behoren tot de normale taak van ombudsman en bemiddelaar tussen de burger en de overheid die de Koning waarneemt.

De Dienst Verzoekschhriften en Sociale Zaken van het Paleis heeft tot doel personen te helpen die zich als laatste toeverlaat tot de Koning, de Koningin of een lid van de Koninklijke Familie wenden.

Alle verzoekschriften worden zorgvuldig en grondig onderzocht en maken het voorwerp uit van regelmatige contacten tussen het Paleis, de overheid en de bevoegde diensten.

De Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken verzekert de opvolging van de dossiers bij de verzoekers.

Jubilarissen

Honderdjarigen en 100-plussers, geestelijken die 50, 60, 65 en 70 jaar gewijd zijn en echtparen die hun gouden, diamanten, briljanten, platina of radium bruiloft vieren ontvangen persoonlijke gelukwensen van de Vorsten.

Petekinderen

De Koning en de Koningin zijn traditiegetrouw peter of meter van de zevende zoon of dochter van een gezin, op voorwaarde dat het kind deel uitmaakt van een ononderbroken reeks van jongens, respectievelijk meisjes.

De Koning en de Koningin kunnen hun peterschap eveneens verlenen aan de 7de opeenvolgende zoon of de 7de opeenvolgende dochter van een niet-Belgisch gezin, dat reeds lange tijd in België woont. Het gaat hier om een Koninklijke gunst, die niet automatisch wordt verleend.