Home / Monarchie / Monarchie en bevolking / Koninklijke gunsten

Koninklijke gunsten

De Koning en de Koningin, alsook de andere leden van de Koninklijke familie, verlenen geregeld gunsten aan groeperingen, zoals bijvoorbeeld:

De titel "koninklijk"

De titel "koninklijk" kan door de Koning worden toegekend aan Belgische verenigingen die 50 jaar ononderbroken bestaan. Ook met andere criteria wordt rekening gehouden, zoals het goed beheer, het niet-winstgevende doel dat door de vereniging wordt nagestreefd, de dynamiek van de vereniging, enz.

Een Permanente Hoge Bescherming

De Permanente Hoge Bescherming van een lid van de Koninklijke Familie is een morele gunst die wordt toegekend voor een periode van 2 of 5 jaar aan een vereniging die in België gevestigd is.

De Vereniging moet een goede reputatie genieten en lovenswaardige doelstellingen nastreven van sportieve, humanitaire, culturele of wetenschappelijke aard.

De Permanente Hoge Bescherming van de Koning of de Koningin vervalt bij een ander koningschap. Die van de andere leden van de Koninklijke Familie eindigt bij een verandering van statuut.

Een Punctuele Hoge Bescherming

De Punctuele Hoge Bescherming van een lid van de Koninklijke Familie is een gunst die wordt toegekend aan een evenement van sportieve, humanitaire, culturele of wetenschappelijke aard.

Een prijs

Een lid van de Koninklijke Familie kan een prijs toekennen aan de laureaat van een wedstrijd of tentoonstelling. Bij recurrente manifestaties wordt deze prijs om de vijf jaar toegekend ter gelegenheid van een belangrijke verjaardag van de vereniging. Voor sommige manifestaties kan worden afgeweken van de termijn van vijf jaar omwille van hun belang of hun uitstraling.

Een brevet van Gebrevetteerd Hofleverancier

De toekenning van een brevet van Gebrevetteerd Hofleverancier bevestigt de kwaliteit van een dienst verleend aan de Koning en aan de Koningin bij de regelmatige levering van goederen en/of diensten.

De Gebrevetteerde Hofleveranciers zijn verenigd in de vzw "De Gebrevetteerde Hofleveranciers van België".

De toekenningsvoorwaarden, de eraan verbonden voorrechten en plichten zijn vervat in het document "Regels van toepassing voor de titularissen van het brevet van Gebrevetteerd Hofleverancier van België".

De lijst van de Gebrevetteerde Hofleveranciers wordt jaarlijks op 15 november bijgewerkt. 

Een erevoorzitterschap

Dit betreft een unieke gunst gelet op de bijzondere band van lange duur die wordt gecreëerd tussen de vereniging of het comité en het betrokken lid van de Koninklijke Familie. Bijgevolg kan deze gunst slechts worden verleend aan modelverenigingen met een grote uitstraling waarvan de hoofdactiviteiten prioritair verband houden met het betrokken lid van de Koninklijke Familie. Het erevoorzitterschap van een lid van de Koninklijke Familie wordt toegekend voor een hernieuwbare periode van 2 tot 5 jaar.

De titel van "Eregouverneur" van de Koning

Deze gunst wordt verleend aan bepaalde serviceclubs.

Een Koninklijke benaming

Dit betreft het toekennen van de naam van een lid van de Koninklijke Familie aan een openbare weg (straat, laan, plein, square, boulevard). Uitzonderlijk wordt deze gunst ook verleend aan bloemen, instellingen, ziekenhuizen, schepen, vliegtuigen, luchtballonnen en klokken.

Bijzonder Vertegenwoordig(st)er

Een lid van de Koninklijke Familie kan de hoogst uitzonderlijke titel van "Bijzonder Vertegenwoordig(st)er" aanvaarden als antwoord op een vraag die uitgaat van een internationale humanitaire organisatie waarvan de hoofdactiviteit past in het werkdomein van het betrokken lid van de Koninklijke Familie.