Home / Monarchie / Protocol

Protocol

Volgens de hoffelijkheidsregels begroet men de Koning en de andere leden van de Koninklijke Familie door hen een hand te geven.

De gebruikelijke aanspreektitel om zich tot Zijne Majesteit de Koning te richten wanneer men wordt voorgesteld, is “Sire”.

De gebruikelijke aanspreektitel om zich tot Hare Majesteit de Koningin te richten wanneer men wordt voorgesteld, is “Majesteit” of “Mevrouw”.

Men spreekt de overige leden van de Koninklijke Familie aan met:

  • Zijne Majesteit Koning Albert: “Sire”.
  • Hare Majesteit Koningin Paola: “Majesteit” of “Mevrouw”.
  • Overige mannelijke leden van de Koninklijke Familie, die de titel Prins dragen: “Koninklijke Hoogheid” of “Monseigneur”.
  • Overige vrouwelijke leden van de Koninklijke Familie, die de titel Prinses dragen: “Koninklijke Hoogheid” of “Mevrouw”.