Home / Monarchie / Werking

Werking

De Koning wordt bijgestaan door een groep medewerkers die het Huis van Zijne Majesteit de Koning vormen. Zij helpen hem alle aspecten van zijn functie als Staatshoofd te vervullen.

De andere leden van de Koninklijke Familie worden eveneens omringd door medewerkers voor de functies die zij uitoefenen in naam van de Koning. Deze medewerkers zijn geïntegreerd in verschillende Huizen en Diensten : het Huis van Zijne Majesteit Koning Albert, de Dienst van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en de Dienst van Zijn Koninklijke Hoogheid Prins Laurent.

Een overlegraad, voorgezeten door de Secretaris-generaal van het Huis van de Koning, is belast met de uitwerking van het algemeen beleid van het Paleis, het voorstellen van een programma op korte en middellange termijn, alsook het bevorderen van het overleg, de communicatie en de coördinatie binnen het Huis van de Koning en met de Huizen en Diensten van de andere leden van de Koninklijke Familie. Deze raad vergadert meerdere malen per week, ofwel op het niveau van de medewerkers van de Koning en de Koningin, ofwel in uitgebreider vorm met de raadgevers van de andere leden van de Koninklijke Familie.

De Koning zit elke maandag een vergadering voor van de Overlegraad, waar de Secretaris-generaal, de Kabinetschef, de Directeur Media & Communicatie, het Hoofd van het Militair Huis, de Protocolchef, de Intendant van de Civiele Lijst et de Secretaris van de Koningin op aanwezig zijn.

Het Huis van Zijne Majesteit de Koning draait rond vijf entiteiten :

Ook het Veiligheidsdetachement van het Koninklijk Paleis maakt er deel van uit.

De Koning werkt dagelijks met zijn ploeg medewerkers.