Home / Monarchie / Werking / Medewerkers

Medewerkers

Het Huis van Zijne Majesteit Koning Filip werd opgericht op 23 juli 2013.

Kabinet van de Koning

 • Kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning: de heer Vincent Houssiau.
 • Adjunct-Kabinetschef en Diplomatiek Adviseur van Zijne Majesteit de Koning: de heer Eugène Crijns.
 • Adjunct-Kabinetschef en Juridisch Adviseur van Zijne Majesteit de Koning: de heer Yves Costers.
 • Directeur Media en Communicatie van het Koninklijk Paleis: de heer Xavier Baert.
 • Adjunct-Directeur Media en Communicatie van het Koninklijk Paleis: mevrouw Lore Vandoorne.
 • Directeur van de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning: mevrouw Chantal Cooreman.
 • Economisch Adviseur van Zijne Majesteit de Koning: de heer Brent Van Tassel.

Secretariaat-generaal

 • Secretaris-Generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning: mevrouw Dominique Mineur.
 • Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning: Fregatkapitein Stafbrevethouder Tom De Vleeschauwer.
 • Adjunct-Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning: mevrouw Hilde Vanden Berghe.
 • Adjunct-Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning: Korvetkapitein Nancy Monteyne.
 • Attaché bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning: de heer Pieter Van Loo.
 • Commandant van de Koninklijke Paleizen : Kolonel Stafbrevethouder Philippe Hoggart.
 • Attaché bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning: de heer Xavier Lepoivre.

Militair Huis

 • Hoofd van het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning: Generaal Thierry Vandeveld, dr. ir.
 • Adviseur bij het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning: Kolonel van het Vliegwezen Stafbrevethouder Yasmin Lemaire, ir.

Civiele Lijst

 • Intendant van de Civiele Lijst van Zijne Majesteit de Koning: Divisieadmiraal Luc De Maesschalck.
 • Schatbewaarder van de Civiele Lijst van Zijne Majesteit de Koning: Mevrouw Valérie Wackens.
 • Directeur der Koninklijke Jachten: Kolonel Stafbrevethouder b.d. Marc Semal.

Secretariaat van de Koningin

 • Secretaris van Hare Majesteit de Koningin: Ambassadeur Machteld Fostier.
 • Opdrachthouder bij Hare Majesteit de Koningin: Ambassadeur Jean-Louis Six.