Home / Monarchie / Werking / Medewerkers

Medewerkers

Het Huis van Zijne Majesteit Koning Filip werd opgericht op 23 juli 2013.

Kabinet van de Koning

 • Kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning: de heer Vincent Houssiau.
 • Adjunct-Kabinetschef en Diplomatiek Adviseur van Zijne Majesteit de Koning: de heer Pierre Cartuyvels.
 • Adjunct-Kabinetschef en Juridisch Adviseur van Zijne Majesteit de Koning: de heer Yves Costers.
 • Directeur Media en Communicatie van het Koninklijk Paleis: de heer Francis Sobry.
 • Adjunct-Directeur Media en Communicatie van het Koninklijk Paleis: mevrouw Rafike Yilmaz.
 • Directeur van de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning: mevrouw Chantal Cooreman.
 • Economisch Adviseur van Zijne Majesteit de Koning: de heer Eugène Crijns.

Secretariaat-generaal

 • Secretaris-Generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning: de heer Pol De Witte.
 • Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning: Kolonel van het Vliegwezen Stafbrevethouder Alain Gerardy.
 • Adjunct-Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning: mevrouw Hilde Vanden Berghe.
 • Adjunct-Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning: Korvetkapitein Nancy Monteyne.
 • Adviseur bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning: de heer Mattias Van Hecke.
 • Adviseur bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning: mevrouw Annelies Maricou .
 • Commandant van de Koninklijke Paleizen en Directeur der Koninklijke Jachten : Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Philippe Hoggart.

Militair Huis

 • Hoofd van het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning: Generaal-majoor Thierry Vandeveld, Dr.lr.
 • Adviseur bij het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning: Majoor van het Vliegwezen Tom Schepers.

Civiele Lijst

 • Intendant van de Civiele Lijst van Zijne Majesteit de Koning: Luitenant-generaal Noël De Bruyne.
 • Schatbewaarder van de Civiele Lijst van Zijne Majesteit de Koning: Mevrouw Chris Van den Brande.

Secretariaat van de Koningin

 • Secretaris van Hare Majesteit de Koningin: Mevrouw Machteld Fostier.
 • Opdrachthouder bij Hare Majesteit de Koningin: Barones Bénédicte Frankinet.