Home / Monarchie / Werking / Militair Huis

Militair Huis

Het Militair Huis wordt geleid door een opperofficier, het Hoofd van het Militair Huis, die de Koning bijstaat bij het uitoefenen van de bevoegdheden die de Grondwet hem toekent op het vlak van Defensie. Hij volgt de internationale veiligheidstoestand op, alsook de standpunten die internationale organisaties in deze materie innemen en licht de Koning hierover in. Hij houdt de Koning op de hoogte van de situatie, de middelen, de werking en de opdrachten van de Strijdkrachten in de context van het Belgisch buitenlandsbeleid, in nauwe samenwerking met het Kabinet van de Koning. Hij wordt bijgestaan door een hoofdofficier, de Adviseur bij het Militair Huis van de Koning.

Het Hoofd van het Militair Huis van de Koning verzekert de coördinatie met het Veiligheidsdetachement van het Paleis en beheert de Informaticadienst.

Tot het Militair Huis behoren eveneens de Vleugeladjudanten en de Ordonnansofficieren :

  • De Vleugeladjudanten van de Koning zijn opperofficieren of hoofdofficieren die door de Koning belast worden belangrijke bezoekers te begeleiden, of de Koning te vertegenwoordigen bij gelegenheden waarop hijzelf niet kan aanwezig zijn.
     
  • De Ordonnansofficieren van de Koning zijn, volgens beurtrol, permanent ter beschikking van de Koning, vergezellen hem bij zijn verplaatsingen en staan hem bij in de praktische uitvoering van zijn taken.