Home / Monarchie / Werking / Secretariaat-generaal

Secretariaat-generaal

Het Secretariaat-generaal is belast met de algemene coördinatie van de activiteiten van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin in België en in het buitenland, op protocollair, programmatisch en logistiek vlak. Het Secretariaat-generaal coördineert ook de activiteiten in België en in het buitenland van de andere leden van de Koninklijke Familie. Het Secretariaat-generaal is bovendien verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de contacten van de Koning met de civiele maatschappij in België.

De Secretaris-generaal volgt dagelijks de belangrijke maatschappelijke kwesties in België en informeert de Koning hierover. Hij stelt de activiteiten voor van de Koning en de Koningin in maatschappelijke domeinen en bereidt ze voor. Hij coördineert de audiënties van de Koning en van de Koningin met vertegenwoordigers van de civiele maatschappij. Hij coördineert de organisatie van alle activiteiten van de Koning en van de Koningin in België en in het buitenland. Hij verzekert de regelmatige contacten met de Huizen en de Diensten van de leden van de Koninklijke Familie en coördineert hun activiteiten. Hij zit de coördinatievergaderingen voor tussen de medewerkers van het Huis van de Koning.

De Protocolchef heeft als taak het organiseren en het implementeren van de publieke activiteiten van de Koning en van de Vorsten samen in België en in het buitenland, in samenwerking met de verschillende medewerkers. Hij wordt bijgestaan door zijn twee adjuncten bij het Huis van de Koning.

De Attaché bij het Huis van de Koning adviseert de Koning en de Koningin over culturele onderwerpen. Hij staat de Secretaris-generaal en de Protocolchef bij in de voorbereiding van de koninklijke activiteiten.

Een Adviseur bij het Huis van de Koning staat de Secretaris-generaal bij in al zijn coördinerende taken, in zijn contacten met de civiele maatschappij en in de organisatie en implementatie van de publieke activiteiten.

De Commandant van de Koninklijke Paleizen heeft de leiding over het geheel van het onderhoudspersoneel. Hij is verantwoordelijk voor de logistieke steun aan de activiteiten van Zijne Majesteit de Koning en van de leden van de Koninklijke Familie. Hij is ook verantwoordelijk voor het goed verloop van het dagelijks leven, voor het onderhoud van de Paleizen, Kastelen en Residenties.