Home / Monarchie / Werking / Secretariaat van de Koningin

Secretariaat van de Koningin

De Secretaris van Hare Majesteit de Koningin is de voornaamste directe medewerker van de Koningin. De secretaris adviseert, coördineert en organiseert haar publieke agenda zowel voor de activiteiten in België als de bezoeken in het buitenland. De Secretaris overlegt dagelijks met de Koningin, beheert de agenda, organiseert audiënties en vergaderingen en bereidt de toespraken van de Koningin voor. De Secretaris stelt bezoeken voor in de interessegebieden van de Koningin, bereidt deze voor en zorgt voor de uitvoering en opvolging ervan. De Secretaris volgt de vele erevoorzitterschappen van de Koningin en stelt acties voor in elk domein.

De Secretaris wordt bijgestaan door een Opdrachthouder bij de Koningin in het specifieke domein van de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De Secretaris coördineert de taken van de Eredames van de Koningin die ingezet worden volgens een beurtrol.